Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD [ 5 Lời Mở Đầu ]

Rate this post

Để làm hoàn thành tốt một bài Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD thì bạn cần phải liệt kê đầy đủ nội dung như là viết lời mở đầu, nội dung và cuối cùng là kết luận của bài, đặc biệt là phải trau chuốt từ bìa cho tới mục lục bài làm. Bạn đang là sinh viên học ngành kế toán bạn muốn bắt tay vào làm bài chuyên đề nhưng chưa biết lời mở đầu như thế nào cho hấp dẫn, thế thì ngay bây giờ đây hãy cùng mình xem và theo dõi ngay một số mẫu lời mở đầu chuyên đề thực tập kế toán doanh thu chi phí đã được mình chọn lọc và liệt kê hoàn toàn hay, ngoài tham khảo ra thì các bạn có thể áp dụng nội dung này vào bài làm của mình của mình vẫn được nhé!

Hiện nay, bên mình còn có cả dịch vụ nhận làm thuê chuyên đề thực tập với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, những đề tài có chế độ từ khó đến dễ bên mình đều có thể làm được. Bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận viết bài chuyên đề thực tập cho hàng trăm bạn sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, sư phạm và đã đạt được thành tích rất tốt. Cho nên, nếu như bạn có nhu cầu cần viết thuê một bài chuyên đề hoàn chỉnh thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận làm chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149  để được tư vấn báo giá làm bài chuyên đề trọn gói nhanh nhất có thể nhé.


Lời mở đầu Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD số 1

1. Lý do chọn đề tài 

Thực tế trong tình hình hiện nay, sự tồn tại của một doanh nghiệp chịu tác động của rất nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, đòi hỏi công tác kế toán phải có sự điều chỉnh thường xuyên, phù hợp với yêu cầu đặt ra nhưng phải mang tính chính xác và kịp thời. Vì thế các doanh nghiệp luôn đặt vấn đề hạch toán doanh thu và kết quả kinh doanh như là một nhiệm vụ thiết thực nhất, có tính chất xuyên suốt trong tất cả các khâu hoạt động của doanh nghiệp. Dù bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào, qui mô kinh doanh ra sao thì hạch toán doanh thu và kết quả kinh doanh cũng được chú trọng.

Vì vậy qua quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT đã cho tôi hiểu thêm nhiều về thực tiễn công tác kế toán, đặc biệt là kế toán doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh trong công ty, vì vậy tôi đã chọn đề tài “KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT” làm chuyên đề tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài

Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Tìm hiểu khái quát tình hình cơ bản của công ty.Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT, từ đó tìm ra những khó khăn, thuận lợi, điểm mạnh yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đưa ra những biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu đề tài 

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT.

4. Phạm vi nghiên cứu đề tài

-Về không gian: Tại phòng kế toán của công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT.

-Về thời gian: Nghiên cứu tình hình lao động, tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT trong 3 năm 2009-2011. Nhưng do thời gian nghiên cứu có hạn nên tôi chỉ tập trung số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu thực trạng tháng 12 năm 2019

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp so sánh: Là phương pháp nghiên cứu sự biến động của các chỉ tiêu về số lượng và tỉ trọng qua các kỳ phân tích để từ đó xác định vị trí cũng như tốc độ tăng trong kỳ của đơn vị.

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Là phương pháp hỏi trực tiếp những cô chú, anh chị, những đối tượng cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho đề tài. Phương pháp này sử dụng trong giai đoạn thu thập thông tin và những số liệu thô có liên quan đến đề tài.

Phương pháp phân tích kinh tế: Bao gồm các phương pháp so sánh, đối chiếu và đánh giá các mối quan hệ để xác định tính hợp lí của thông tin tài chính với nhau và quan hệ giữa thông tin tài chính và phi tài chính.
Phương pháp kế toán: Là việc phân tích các chứng từ, sổ sách kế toán và các nghiệp vụ cụ thể.

Và một số phương pháp khác…

6. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:

 • Chương 1:Lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Tình hình hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT
 • Chương 3: Biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT

Lời mở đầu Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD số 2

Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài: 

Xu thế phát triển nền kinh tế toàn cầu hóa đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của các quốc gia, đặc biệt nền kinh tế của các nước đang phát triển. Việt Nam là một trong những nền kinh tế đang phát triển. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đến Việt Nam là rất đáng kể, nó đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Vì thế mà nhiều doanh nghiệp đã đặt ra phương châm cho mình là cần nắm bắt quy luật của thị trường để đề ra những cách thức mua bán hợp lý trong công cuộc xây dựng cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh sao cho có đủ nguồn thu để bù đắp chi phí bỏ ra phù hợp với thực tế mang lại lợi nhuận cao nhất. Điều này làm cho chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chú trọng và đóng vai trò quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp.

Do vậy, việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với công ty TNHH Nhật Minh Đan nói riêng là rất quan trọng, là điều kiện cần thiết cho công ty hoạt động kinh doanh. Nó phản ánh được quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp cho các nhà quản trị những số liệu quan trọng về doanh thu và việc sử dụng chi phí trong kỳ. Đồng thời cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra các nguồn tiền và các khoản tương đương tiền trong tương lai.

Chính vì hiểu rõ những quy luật trên, công ty TNHH Nhật Minh Đan luôn luôn theo dõi doanh thu, chi phí cũng như kết quả hoạt động kinh doanh để đề ra những phương án kịp thời và chính xác, để công ty càng ngày càng phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với kiến thức được học tại trường, cùng với sự hướng dẫn của các nhân viên kế toán tại công ty TNHH Nhật Minh Đan, tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Nhật Minh Đan.

Mục tiêu nghiên cứu: (

Khát quát tình hình kinh doanh của công ty TNHH Nhật Minh Đan trong giai đoạn từ năm 2019 đến cuối năm 2020.

Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Nhật Minh Đan trong kỳ kế toán năm 2020.

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Nhật Minh Đan.

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Phương pháp nghiên cứu:

Thu thập số liệu chứng từ kế toán tại công ty TNHH Nhật Minh Đan.

Tham khảo sách báo và một số tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: 

– Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhật Minh Đan. Thời gian lấy số liệu: năm 2020

– Phân tích số liệu về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2018-2019 2020.

Kết cấu đề tài:

 • – Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
 • – Chương 2: Giới thiệu chung về công ty TNHH Nhật Minh Đan.
 • – Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhật Minh Đan
 • – Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.

Lời mở đầu Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD số 3

1. Lý do chọn đề tài: 

Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt đặc biệt nền kinh tế Việt Nam đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Chức năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận vì lợi nhuận là mối quan tâm lớn của các nhà quản lí doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức kinh doanh đúng đắn để đạt được kết quả cao.

Xác định kết quả kinh doanh là công việc cuối cùng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Nó phản ánh hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của một kỳ sản xuất kinh doanh. Qua kết quả kinh doanh đó cho phép ta đánh giá khả năng thanh toán, khả năng liên doanh và khả năng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước.

Bên cạnh đó chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh còn là cơ sở phân tích khách quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định sự sống còn của công ty. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp luôn tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty TNHH TMDV Sao Nam, em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” làm chuyên đề thực tập của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Sao Nam , từ đó đề ra các phương án, giải pháp cải thiện những tồn tại nhằm đẩy mạnh hoạt kinh doanh của công ty trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài : kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Sao Nam , Địa chỉ: 184/36/26 Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp tìm hiểu thực tế, đánh giá thực trạng.

– Thu thập tài liệu, số liệu những thông tin cần thiết từ phòng kế toán, các sổ sách kế toán,…

– Phân tích và so sánh giữa thực tế và lý thuyết trong việc vận dụng chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến kế toán.

– Tiếp thu ý kiến, hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong công ty.

5. Kết cấu của chuyên đề: 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1 : Giới thiệu về Công ty TNHH TMDV Sao Nam
 • Chương 2 : Thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Sao Nam 
 • Chương 3 :Nhận xét và Kiến nghị.

Lời Mở Đầu chuyên đề Kế toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh số 4

1.Lý do chọn đề tài 

Trong tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm và nghiên cứu làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy muốn sản phẩm của mình chiếm lĩnh trên thị trường các công ty thuộc các thành phần khac đang phải thử thách và đọ sức trên thị trường hàng hóa trong nước và hàng hóa ngoại nhập.

Trong cuộc đấu tranh đó, tất yếu không có chỗ đứng cho những doanh nghiệp mà hàng hóa của họ kem chất lượng và không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các chủ doanh nghiệp muốn biết sau quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đạt được kết quả thu vào hay chi ra là bao nhiêu, lãi hay lỗ.

Do đó, sau khi doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm thì phải bán sản phẩm để thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư và sản xuất. Doanh nghiệp muốn sản phẩm đến được với khách hàng thì doanh nghiệp phải tìm kiếm những doanh nghiệp khác có vai trò trung gian này có chức năng thương mại dịch vụ để đưa ra sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Đó là quá trình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh.
Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải tìm hiểu xem, tổng doanh thu bán hàng hóa, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Từ đó, so sánh với doanh thu chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện những công việc ấy cần phải có một bộ phận chuyên môn theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận đó chính là kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nên tôi chọn chuyên đề “ Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN TM DV Thu Hà” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

2.Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tại được nghiên cứu nhằm các mục tiêu sau:

Hệ thống lại các lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Phản ánh tình hình chung của DNTN SX TM DV Thu Hà

Phản ánh công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của DNTN SX TM DV Thu Hà.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tại DNTN SX TM DV Thu Hà để từ đó đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm giúp công tác kế toán tại công ty đầy đủ và hợp lý hơn

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài: “kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN SX TM DV Thu Hà” được thực hiện chủ yếu tại phòng kế toán của công ty với số liệu minh họa của tháng 8 năm 2019

4.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp lý luận, khảo sát tư liệu các giáo trình, một số luận văn tốt nghiệp, sách báo, … để tập hợp những vấn đề chung đã có, khảo sát thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN TM DV Thu Hà và dùng phương pháp phân tích , so sánh, đối chiếu….để rút ra các kết luận, đề xuất một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN SX TM DV Thu Hà

5.Giới thiệu kết cấu chuyên đề 

Ngoài phần mở đầu và phụ lục, bài khóa luận của em chia làm 3 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quát về DNTN SX TM DV thu hà
 • Chương 2: Cơ sở lý luận về doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
 • Chương 3: Thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại dntn SX TM DV thu hà
 • Chương 4: nhận xét – kiến nghị

Lời mở đầu Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD số 5

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải tìm nguồn mua và tiêu thụ.

Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh đúng và chính xác là rất quan trọng. Do vậy, bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết giúp cho doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định đứng đắn.

Lời Mở Đầu Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng bền vững, chắc chắn trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.Để duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao các doanh nghiệp cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá các kết quả vừa đạt được và hiệu quả của hoạt động kinh doanh, biết cách xác định và phân tích có tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố có ảnh hưởng xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhận thấy được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài :“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Chánh Sâm” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nhằm hiệu rõ hiệu quả kinh doanh qua các chuyên đề tài chính của kế toán, cụ thể doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

Hiểu rõ ý nghĩ và tầm quan trọng của chuyên đề tài chính đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Nhà nước,…

3 .Phương pháp nghiên cứu

Các số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách quan sát thực tế, phỏng vấn ban lãnh đạo, công nhân viên,…

Các số liệu thứ cấp được tổng hợp thông qua sổ sách kế toán, chứng từ và chuyên đề tài chính của công ty, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,…

Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: các số liệu từ các bảng chuyên đề tài chính, kế toán

Phương pháp thống kê: thống kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra các kết luận, các xu hướng để đánh giá tình hình hoạt động của công ty4 .Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí của công ty Chánh Sâm

Thời gian nghiên cứu: Tháng 12/2019

Số liệu sử dụng trong chuyên đề: Số liệu năm 2019

Không gian nghiên cứu: Tại công ty TNHH MTV Chánh Sâm

5 .Kết cấu các chương của đề tài

Ngoài phần mở đầu, lời cảm ơn, kết cấu chính của chuyên đề gồm 4 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Chánh Sâm
 • Chương 2: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Chương 3: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Chánh Sâm
 • Chương 4:Nhận xét và kiến nghị 

Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình xem và theo dõi hết tài liệu Lời Mở Đầu Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và XĐKQKD hy vọng với nguồn tài liệu mà mình đã triển khai trên đây sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức cũng như thông tin để viết một lời mở đầu hay nhất có thể. Ngoài tham khảo tài liệu ra thì các bạn có thể tải ngay flie này về máy để tham khảo thêm, nhớ chỉ là tham khảo thôi nhé không nên sử dụng lại vì đây là flie tải miễn phí đã được nhiều bạn sinh viên tải đi tải lại cho nên việc trùng lặp rất cao. Nếu bạn cần viết thuê một bài chuyên đề mới hoàn toàn thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm chuyên đề trọn gói nhé, giá cả phải chăng, bao check đạo văn!

DOWNLOAD FILE

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo