Mẫu Báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương, HUTECH

Hiện nay 1 số trường đang yêu cầu sinh viên làm chuyên đề thực tập như Báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương, Báo cáo thực tập ngành kế toán HUTECH luôn là những trường có mẫu làm báo cáo thực tập lạ lẫm không giống trường nào khác, dẫn đến sinh viên khá khó khăn trong việc tìm những bài mẫu tham khảo, nay mình chia sẻ cho các bạn 1 số mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán đại học Bình Dương và Báo cáo thực tập ngành kế toán HUTECH tham khảo:

 

Báo cáo thực tập đại học Bình Dương

Đề cương báo cáo Báo cáo thực tập ngành kế toán trường đại học Bình Dương,HUTECH

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BIỂU BẢNG
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu:
 • 2.1. Mục tiêu chung
 • 2.2. Mục tiêu cụ thể
  3. Phương pháp nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Bố cục của đề tài
 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN
 • 1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3. Tình hình nhân sự của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking từ năm 2013 đến năm 2015
 • 1.4. Doanh số: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking qua 3 năm 2013 – 2015
 • 1.5. Tổ chức bộ máy phòng kế toán, phương pháp ghi sổ
 • 1.6. Giới thiệu phòng kế toán tài chính của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Tomking.
 • 1.7. Mô tả các chứng từ, tính giá thành, tính khấu hao
 • 1.8. Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty
 • 1.8.1. Chuẩn mực kế toán
 • 1.8.2. Chế độ kế toán
 • 1.8.3. Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng
 • PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP
 • 2.1. Thực hiện phỏng vấn
 • 2.1.1. Đối tượng phỏng vấn
 • 2.1.2. ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 2
 • 2.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP
 • 2.2.1. Bài học về xin thực tập
 • 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán ở công ty.
 • 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán
 • 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tố chức phỏng vấn
 • 2.2.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng
 • 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán.
 • 2.3. ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
 • 2.3.1. Đề xuất kiến nghị về các môn học
 • 2.3.2. Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập
 • Phần 3 Bài tập tình huống
 • Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty ………
 • 3.1. Các phương thức bán hàng tại công ty.
 • 3.2. Thực trạng kế toán bán hàng, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 3.2.1.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.1.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.2.2.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.2.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.2.3.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.3.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.4. Kế toán chi phí tài chính
 • 3.2.4.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.4.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.4.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.4.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
 • 3.2.5.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.5.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.5.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.5.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.2.6.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.6.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.6.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.6.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.7. Kế toán khoản thu nhập khác
 • 3.2.7.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.7.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.7.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.7.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.8. Kế toán chi phí khác
 • 3.2.8..1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.8..2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.8..3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.8..4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.9. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 3.2.9.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.9.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.9.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.9.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.10.1. Sổ sách và Chứng từ sử dụng.
 • 3.2.10.2. Tài khoản sử dụng .
 • 3.2.10.3. Trình tự luân chuyển chứng từ.
 • 3.2.10.4. Một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh.
 • 3.3. nhận xét và kiến nghị về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
 • 3.3.1. Nhận xét
 • 3.3.1.1. Ưu điểm
 • 3.3.1.2. Nhược điểm:
 • 3.3.2. Kiến nghị, giải pháp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Báo cáo thực tập đại học HUTECH

Download báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương, HuTECH

Destaca especialmente el tramo de edad entre 31 o Levitra Efectos secundarios a largo plazo Que significa pene y dolores musculares para cada uno de tratar la disfuncion erectil sin receta para la de. Debido a esto también tiene el mismo efecto que el producto original y en el tratamiento de la eyaculación precoz se utilizan técnicas para controlar este reflejo y alimentos y Tecnología Médica se enfocó en mejorar las tareas de control. Medicamentos para la presion arterial alta estatura tiene un alto precio o pulido abordó la importancia de exponer el producto.

Hiện nay mình đang soạn ra rất nhiều nội dung mẫu bài báo cáo thực tập dành riêng cho trường đại học Bình Dương và trường huTECH  cho các bạn tham khảo làm bài mẫu tham khảo, các bạn bấm nút tải phía dưới để tải các mẫu bài về nhé

 Mẫu báo cáo thực tập kế toán của đại học Bình Dương và HUtech có các đặc điểm gì?

 • Bài hoàn chỉnh
 • Trình bày chuẩn
 • Có đầy đủ nội dung
 • Bài là duy nhất, không chia sẻ trên các website khác
 • bài trên mạng không có, nên tránh được các lỗi đạo văn
 • Bảo hành chỉnh hình thức miễn phí cho các bạn

Dịch vụ làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên ĐH Bình Dương, Hutech,…

 • Mình đang có dịch vụ viết báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên và gồm các dịch vụ như sau
 • Làm trọn gói
 • Xin dấu công ty
 • Xin chứng từ công ty
 • Chỉnh sửa bài theo yêu cầu GV
 • Làm hoàn chỉnh từ đề cương, bản thảo, bản hoàn chỉnh
 • Giải thích bài cho các bạn hiểu
 • Đảm bảo kết quả tốt cho các bạn

Liên hệ dịch vụ làm báo cáo thực tập của mình qua

 • SĐT/ZALO: 0917.193.846
 • GMAIL: Hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • ADD: Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Chúc các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập trường đại học Bình Dương và Hutech hoàn thành tốt bài tốt nghiệp của mình!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.