Mẫu nhật ký thực tập ngôn ngữ anh của trường ĐH Văn Hiến

Nhật ký thực tập là một phần không thể thiếu của bài báo cáo thực tập Ngôn ngữ Anh, nhưng bạn vẫn chưa biết cách viết nhật ký thực tập như thế nào? Hãy tham khảo ngay bài viết Mẫu Nhật ký thực tập ngôn ngữ Anh của Hotrothuctap.com

Bài viết này được Admin dựa trên form của trường Đại học Văn Hiến mà viết, nhưng các bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa kèm với viết theo form mẫu Nhật ký thực tập của trường bạn là được nhé

Nội dung nhật ký thực tập Ngôn ngữ Anh thời gian 6 tuần

Number DATE INTERNSHIP CONTENT INSTRUCTOR ‘S CONFIRMATION
01 August 29th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Meeting manager and staffs at PD department. They are very sociable and friendly.

·  I was introduced the overview the company and departments.

·       Reading document about electrical equipment business

02 September 4th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Learning about different types of fabric and accessories.

·  Checking the orders and reporting to the boss.

·       Get a list of customers from customer care staff

·       Call to customer

03 September 4th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)   )

·  Arranging samples in the sample room. Classifying each sample with their specific information. I saw a lot of beautiful handbags, wallets and backpacks.

VAN HIEN UNIVERSITY

FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT

——————–

INTERNSHIP DIARY 3

  • Student:  …………………………    Class: ……………
  • Major:  ………………………  Student code:  …………………………
  • Internship Company: 
  • Company’s address: 
Number DATE INTERNSHIP CONTENT INSTRUCTOR ‘S CONFIRMATION
15 September 14th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Reading document.

·  Reviewing overview new sample.

·  Adjusting parameters if it is unsuitable.

16 September 16th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·       Get a list of customers from customer care staff

·       Call to customer

·       Note information

Return list for superior

19 September 18th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Meeting foreign customers with PD staff.

·  Observing their discussion about how to improve the product’s quality with a more suitable material without affecting the aesthetics.

·  Review sample.

Xem thêm: Báo cáo thực tập Tiếng Anh Thương Mại, intership report

Nội dung nhật ký thực tập ngành Ngôn ngữ anh

Number DATE INTERNSHIP CONTENT INSTRUCTOR ‘S CONFIRMATION
22 September 21st, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·       Get a list of customers from customer care staff

·       Call to customer

·       Note information

·  Return list for superior.

23 September 22nd, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Going to the workshop to check the process of making the sample.

·  Reviewing sample.

24 September 23rd, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Reading document.

·  Translating document to send the customer.

Mẫu nhật ký thực tập ngôn ngữ anh trường Đại học Văn Hiến

Xem thêm: Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Tài Chính Ngân Hàng, Rất Hay, Chi Tiết

Number DATE INTERNSHIP CONTENT INSTRUCTOR’S CONFIRMATION
29 September 28th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

  • Get a list of customers from customer care staff
  • Call to customer
  • Note information
  • Return list for superior
31 September 30th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·       Get a list of customers from customer care staff

·       Call to customer

·       Note information

·  Return list for superior.

32 September 31st, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Translating document from Vietnamese into English.

·  Receiving and replying customers’ mail..

Nhập ký thực tập Ngôn ngữ anh tại Công ty

Ngoài việc chia sẻ Mẫu nhật ký thực tập ngôn ngữ Anh đến các bạn sinh viên, thì Hotrothuctap.com có nhận viết thuê chuyên đề tốt nghiệp. Bạn nào gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ viết bài hãy liên hệ đến Zalo: 0917 193 864 để Admin tư vấn bạn nhanh nhất nhé!

Number DATE INTERNSHIP CONTENT INSTRUCTOR ‘S CONFIRMATION
36 October 4th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Reviewing overview new sample and preparing document to transfer to other departments.

·  Making swatch book.

37 October 5th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Arranging samples in the sample room.

·  Reviewing the technical parameters, material, style and quality of the final samples.

38 October 6th, 2018

( 8:00 am -11:00 am;  13:00 – 17:00 pm)

·  Reading documents

·  Translating document from Vietnamese into English.

 

 

, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *