Chuyên đề: Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B trong khách sạn

Đề tài chuyên đề: Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B trong khách sạn. Đây là một Đề tài chuyên đề tốt nghiệp dễ đạt điểm cao mà Hotrothuctap.com muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Nhà hàng khách sạn.

Mình biết rằng các bạn, ai ai cũng mong muốn bài chuyên đề tốt nghiệp của mình được điểm tốt. Vì vậy, đã có rất nhiều bạn tham khảo rất rất nhiều Đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp, Mẹo viết chuyên đề tốt nghiệp,.. Và rồi, một năng lượng tươi tốt của thanh tìm kiếm Google đã đưa các bạn đến bài viết của Mình. 

Bài viết này mình gợi ý đến các bạn Đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B trong khách sạn. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp ngành Nhà hàng khách sạn. Mà mình chia sẻ đến các bạn thêm một Đề cương chi tiết viết chuyên đề mẫu, để các bạn sinh viên tham khảo viết bài. 

Đề tài: Nâng cao chất lượng phụ vụ tại bộ phận F&B trong khách sạn

Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B trong khách sạn

1.1 Hoạt động phục vụ ở bộ phận F&B khách sạn

 • 1.1.1 Khái niệm về F&B khách sạn
 • 1.1.2 Chức năng, đặc điểm và vai trò của F&B
  • 1.1.2.1 Chức năng kinh doanh của nhà hàng
  • 1.1.2.2 Đặc điểm kinh doanh của nhà hàng
  • 1.1.2.3 Vai trò của nhà hàng
 • 1.1.3 Tổ chức lao động ở bộ phận F&B
 • 1.1.4 Quy trình phục vụ ở bộ phận F&B
  • 1.1.4.1 Khái niệm
  • 1.1.4.2 Bản chất của quy trình phục vụ
  • 1.1.4.3 Các quy trình phục vụ
  • 1.1.4.4 Ý nghĩa việc hoàn thiện quy trình phục vụ

1.2 Chất lượng phục vụ ở bộ phận F&B trong khách sạn

 • 1.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2 Các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ ở bộ phận F&B
  • 1.2.2.1 Cơ sở vật chất
  • 1.2.2.2 Chất lượng đội ngũ lao động
  • 1.2.2.3 Quy trình phục vụ
  • 1.2.2.4 Một số yêu tố khác
 • 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng phục vụ ở bộ phận F&B
 • 1.2.4 Phương pháp đánh giá chất lượng phục vụ ở bộ phận F&B

1.3 Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận F&B khách sạn

 • 1.3.1 Vai trò
 • 1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận F&B
  • 1.3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ giúp gia tăng lợi nhuận, giảm chi phí quảng cáo, chi phí marketing cho nhà hàng
  • 1.3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ giúp tăng giá bán một cách hợp lý và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường
  • 1.3.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ giúp giảm chi phí trung gian, chi phí giám sát, các chi phí khác cho nhà hàng

1.4 Bài học kinh nghiệm và bài học rút ra

Xem thêm: Chuyên đề: Đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ du lịch cho khách sạn A

Chương II: Thực trạng chất lượng phục vụ bộ phận f&b tại khách sạn AARON Nha Trang

2.1 Khái quát chung về khách sạn Aaron Nha Trang

 • 2.1.1 Tổng quan về khách sạn
  • 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Aaron Nha Trang
  • 2.1.1.2 Vị trí và thông tin liên lạc của khách sạn
  • 2.1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Aaron Nha Trang
  • 2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tại khách sạn Aaron Nha Trang
  • 2.1.1.5 Các tiện nghi dịch vụ trong khách sạn
 • 2.1.2 Nguồn lực của khách sạn
 • 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn

2.2 Thực trạng chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B khách sạn Aaron Nha Trang

 • 2.2.1 Tổ chức hoạt động phục vụ tại bộ phận F&B khách sạn Aaron
 • 2.2.2 Thực trạng chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B khách sạn Aaron

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của bộ phận F&B khách sạn Aaron Nha Trang

2.4 Điều tra, khảo sát chất lượng phục vụ của bộ phận F&B khách sạn Aaron Nha Trang

 • 2.4.1 Mục tiêu khảo sát
 • 2.4.2 Phương pháp
 • 2.4.3 Kết quả tính giá trị

2.5 Đánh giá chung

 • 2.5.1 Thành tựu đạt được
 • 2.5.2 Hạn chế

Xem thêm: Viết thuê báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn!

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận F&B khách sạn AARON

3.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn Aaron Nha Trang trong năm 2021

3.2.  Một số giải pháp, đề xuất phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn Aaron Nha Trang

3.3. Một số kiến nghị của sinh viên với bộ phận, khoa, nha trường

 • 3.3.1 Kiến nghị của sinh viên với bộ phận F&B của khách sạn Aaron
 • 3.3.2 Kiến nghị của sinh viên với Khoa, nhà trường

Một bài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Nhà hàng khách sạn mà bạn muốn được điểm tốt, các bạn sinh viên nên lưu ý nhưng điều sau đây: 

 • Chọn đề tài phù hợp với đơn vị thực tập/ bộ phận thực tập
 • Hạn chế chọn đề tài quá rộng
 • Có kiến thức chuyên ngành về đề tài nghiên cứu
 • Đề tài chuyên đề tốt nghiệp có nhiều tài liệu và nguồn tham khảo.

Ngành Nhà hàng khách sạn có rất nhiều chủ đề mà các bạn có thể chọn như là: Quy trình phục vụ, lễ tân, buồng phòng,.. Những đề tài này các bạn hoàn toàn có thể chọn để làm đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp ngành Nhà hàng khách sạn.Và Mình đã từng chia sẻ một số tại Website: Hotrothuctap.com các bạn có thể tham khảo lại ở mục: Chuyên Đề Tốt Nghiệp -> Nhà hàng khách sạn

Hoặc nếu bạn gặp phải khó khăn trong quá trình viết chuyên đề tốt nghiệp, hãy liên hệ ngay Zalo của mình là 0917 193 864 nha.

, , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *