Free Nhật Ký Công Việc Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu

Rate this post

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bài mẫu Nhật Ký Công Việc Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu là một trong những nguồn tài liệu ghi chép lại toàn bộ quá trình thực tập cụ thể là tại ngân hàng hoàn toàn xuất sắc dành cho các bạn sinh viên đang học tài chính ngân hàng nhưng chưa thể tự làm cho mình một bài nhật ký cho nên các bạn không nên bỏ qua. Nguồn tài liệu nhật ký thực tập mình đã tiến hành triển khai như là ngày tháng năm, nội dung công việc, văn bản pháp lý liên quan, kết quả thực hiện… Hy vọng nguồn tài liệu này sẽ đem đến cho bạn thêm nhiều thông tin để có thể tiến hành triển khai bài nhật ký thực tập của mình. 

Trước đây chúng tôi đã có viết bài mẫu nhật ký thực tập ngành tài chính ngân hàng rất hay chi tiết các bạn có thể xem và tham khảo ngay tải website hotrothuctap.com để thu thập thêm nguồn tài liệu hữu ích.Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê chuyên đềvới đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, cho nên nếu như bạn đang có nhu cầu cần viết thuê chuyên đề thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

Ngày/tháng/năm Nội dung công việc Văn bản pháp lý liên quan Kết quả thực hiện
24/02/2022 Làm quen với phòng thực tập Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
25/02/2022 Tìm hiểu quy chế tổ chức hoạt động của ACB Lộc Ninh Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
28/02/2022 Tìm hiểu về phân cấp thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban ACB Lộc Ninh Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
01/03/2022 Tìm hiểu về phân cấp thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban ACB Lộc Ninh Điều lệ ngân hàng

Quy chế tổ chức và hoạt động

Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
02/03/2022 Tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng: tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, LC,… tại ACB Lộc Ninh

XEM THÊM : Nhận Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Sách giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ACB Nắm được thông tin về cơ sở thực tập
03/03/2022 Hỗ trợ mở tài khoản, mở thẻ cá nhân

Tìm hiểu quy định pháp luật về lãi suất hợp đồng vay tài sản

Bộ luật dân sự 2015

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017

Nắm được quy trình mở tài khoản, mở thẻ cá nhân

Nắm được một số quy định về lãi suất hợp đồng vay tài sản

 

04/03/2022 Hỗ trợ mở tài khoản doanh nghiệp

Tìm hiểu quy định pháp luật về lãi suất hợp đồng vay tài sản

Bộ luật dân sự 2015

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017

Nắm được quy trình mở tài khoản doanh nghiệp

Nắm được một số quy định về lãi suất hợp đồng vay tài sản

07/03/2022 Hỗ trợ sắp xếp, lưu hồ sơ tín dụng

Tìm hiểu quy định pháp luật về lãi suất hợp đồng vay tài sản

Bộ luật dân sự 2015

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017

Nắm được một số quy định về lãi suất hợp đồng vay tài sản

 

08/03/2022 Hỗ trợ sắp xếp, lưu hồ sơ tín dụng

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho vay, lãi suất áp dụng, tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nắm được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập
09/03/2022 Hỗ trợ sắp xếp, lưu hồ sơ tín dụng

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho vay, lãi suất áp dụng, tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản liên quan đến lãi suất

XEM THÊM : [99+ Đề Tài & 8 Bài Mẫu] Chuyên Đề   Thực Tập Ngân Hàng Eximbank

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nắm được cách luuw trữ và sắp xếp hồ sơ

Nắm bắt được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập

10/03/2022 Hỗ trợ nghiệp vụ định giá tài sản

Tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho vay, lãi suất áp dụng, tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng cho vay tài sản liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nhận biết quy trình định giá xe

Nắm được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập

11/03/2022 Hỗ trợ nghiệp vụ nhận tài sản bảo đảm, công chứng hợp đồng bảo đảm

Tìm hiểu các bản án về tranh chấp hợp đồng liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nhận biết quy trình nhận tài sản bảo đảm

Nắm được thực trạng áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng cho vay tại cơ sở thực tập

14/03/2022  Nhật Ký Công Việc Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu hỗ trợ hoạt động lắp POS

Tìm hiểu các bản án về tranh chấp hợp đồng liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Nhận biết quy trình lắp đặt POS

Nắm được một số thông tin về tình hình cho vay lãi nặng

15/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển doanh nghiệp đổ lương

Tìm hiểu các bản án về tranh chấp hợp đồng liên quan đến lãi suất

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng đổ lương tại ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Nắm được một số thông tin về tình hình cho vay lãi nặng

16/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển doanh nghiệp đổ lương

Tìm hiểu những bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp

XEM THÊM : 90 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng đổ lương tại ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

17/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển sản phẩm ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp

Tìm hiểu những bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp

 

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

18/03/2022 Hỗ trợ hoạt động phát triển sản phẩm ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp

Tìm hiểu những bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp

 

Hợp đồng tín dụng

Bản án xét xử

Các văn bản pháp luật có liên quan

Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB, mở thẻ, mở tài khoản cho nhân viên doanh nghiệp

Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Bài viết trên đây là toàn bộ Nhật Ký Công Việc Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu là một trong những nguồn tài liệu mà mình đã tiến hành chia sẻ và liệt kê đến cho các bạn cùng xem và tham khảo. Mình mong là khi các bạn đọc được bài viết này sẽ có thêm thật nhiều kiến thức sáng tạo và đa dạng để các bạn có thể nhanh chóng triển khai tốt bài nhật ký thực tập của mình. Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê chuyên đề với đa dạng các đề tài từ khó đến dễ, nếu bạn đang thật sự gặp trục trặc trong vấn đề làm một bài chuyên đề thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo