Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Mua Xe Ô Tô Tại Ngân Hàng TMCP SACOMBANK

Đề cương làm khóa luận tốt nghiệp: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK

Chương 1 :NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI NGÂN HÀNG

 • Một số vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Thương Mại
  • Khái niện về ngân hàng
  • Đặc điểm kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại
  • Chức năng của Ngân Hàng thương mại
  • Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Thương Mại
 • Những vấn đề cơ bản về tín dụng Ngân Hàng
  • Khái niệm
  • Chức năng và vai trò của tín dụng thương mại
  • Đặc điểm của tín dụng Ngân Hàng
  • Một số nguyên tắc của tín dụng TM Ngân Hàng
  • Phân loại tín dụng Ngân Hàng
 • Một số vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay mua xe ô tô
 • 1.3.1 Giới thiệu vài nét hoạt động cho vay mua ô tô
 • 1.3.2 Đối tượng cho vay
 • 1.3.3 Các hình thức đảm bảo
 • 1.3.4 Thời hạn vay – hạn mức vay
 • 1.3.5 Lãi xuất cho vay – nguyên tắc giảm lãi xuất
 • 1.3.6 Hồ sơ vay vốn

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK -CHI NHÁNH PHÚ LÂM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG

2.1 Giới thiệu về Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn thương tín Sacomank

2.2 Giới thiệu về Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn thương tín Sacomank chi nhánh Phú Lâm

 • 2.2.1 Lịch sử hoạt động của Chi Nhánh
 • 2.2.2 Sơ đồ tổ chức của Chi Nhánh – Cơ cấu tổ chức của Chi Nhánh
 • 2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng bản
 • 2.2.4 Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh
 • 2.2.5 Các nghiệp vụ kinh doanh của Chi Nhánh

2.3 Nội dung thực tập tại ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi Nhánh Phú Lâm

 • 2.3.1 Quy trình cho vay mua xe ô tô tại Ngân Hàng Thương Mại Sacombank – Chi Nhánh Phú Lâm
 • 2.3.2 Sản Phẩm cho vay mua xe ô tô của Ngân Hàng
 • 2.3.3 Các biểu mẫu áp dụng đối với cho vay xe ô tô

2.4 Thực trạng cho vay mua xe ô tô tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín SacomBank – Chi Nhánh Phú Lâm

 • 2.4.1 Phân tích doanh số cho vay mua xe ô tô
 • 2.4.2 Doanh số từ hoạt động cho vay mua xe ô tô
 • 2.4.3 Phân tích dư nợ cho vay xe ô tô
 • 2.4.4 Tình hình nợ quá hạn

2.5 Đánh giá việc mở rộng hoạt động cho vay mua xe ô tô tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín SacomBank – Chi Nhánh Phú Lâm

 • 2.5.1 Thành công của việc mở rộng cho vay mua xe ô tô
 • 2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hoạt động cho vay mua xe ô tô

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Xem thêm:

Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK – CHI NHÁNH PHÚ LÂM

3.1 Sự cần thiết của việc mở rộng hoạt động cho vay mua xe ô tô mới

3.2 Định hướng Phát triển của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín SacomBank – Chi Nhánh Phú Lâm

3.3 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua ô tô tại SacomBank

 • 3.3.1 Cho vay gián tiếp thông qua đại lý bán xe
 • 3.3.2 Tăng cương sự hợp tác với các đại lý bán ô tô và công ty bảo hiểm
 • 3.3.3 Giải pháp nguồn vốn
 • 3.3.4 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
 • 3.3.5 Tăng cường công tác huy động vốn và mở rộng mạng lưới hoạt dộng

3.4 Một số kiến nghị với Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín SacomBank – Chi Nhánh Phú Lâm

 • 3.4.1 Đối với ngân hàng nhà nước
 • 3.4.2 Đối với ngân hàng đầu tư và Phát triển

Cách làm khóa luận tốt nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Mua Xe Ô Tô Tại Ngân Hàng TMCP SACOMBANK

Trên đây là mẫu đề cương hotrothuctap.com làm sơ lược để chia sẻ đến các bạn sinh viên đang học ngành Ngân Hàng tham khảo, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Mua Xe Ô Tô Tại Ngân Hàng TMCP SACOMBANK hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp thì liên hệ mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620

Viết một bình luận

error: Content is protected !!