Pháp luật về Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Dưới đây là mẫu Pháp luật về Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài Pháp luật về Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0917 193 864.


MỞ ĐẦU Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

1. Tính cấp thiết của đề tài Bồi thường thiệt hại

Với định hướng phát triền nền kinh tế thị trường ở nước ta trong những năm trở lại đây đã và đang làm phát sinh những quan hệ về thương mại với mục đích là lợi nhuận. Những quan hệ này dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa các bên có liên quan, tuy nhiên bản thân những quan hệ này không được hoạt động tự do, tự phát mà phải tuân theo một khuôn khổ nhất định và được điều chỉnh bằng hệ thống các văn bản pháp luật. Trong hệ thống pháp luật thương mại của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì quy định về hợp đồng chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển. Đây là công cụ pháp lý bảo đảm có hiệu quả quyền lợi của các bên, là cơ sở cho việc giải quyết những bất ,kuđồng giữa các bên khi thực hiện hợp đồng nói chung ở nước ta trong thời gian trở lại đây.

Hội nhập và phát triển kinh tế đã mang đến những thuận lợi và khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam. Thực tế đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả những quy định để hình thành nên hành lang pháp lý điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong xã hội, trong đó có những mối quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và các bồi thường thiệt hại nói chung được pháp luật quy định một cách rõ ràng. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với mục tiêu là đến năm 2020 thì Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để có thể làm điều đó thì nước ta cần phát triển đa ngành, đa lĩnh vực bằng những mục tiêu cụ thể và ngành dược ở nước ta cũng không nằm ngoài chiến lược đó. Trong quá trình thực hiện hợp đồng thì phát sinh các quy định về BTTH do vi phạm hợp đồng nói chung. Điều này được hình thành khi tình trạng vi phạm hợp đồng cũng diễn ra thường xuyên hơn làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đương sự.

Nhìn một cách tổng quan từ khi ra đời đến nay, Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn đã từng bước góp phần hoàn thiện hơn bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại. Nhưng trên thực tế, những tranh chấp xung quanh vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng nói chung vẫn ngày càng gia tăng và việc thực hiện chế độ này còn nhiều điều bất cập.

Vì những lý do khác nhau mà những bất cập xung quanh vấn đề này chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Cũng vì lẽ đó, việc tìm ra những nguyên nhân của các bất cập trong việc thực hiện bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và đưa ra những giải pháp thích hợp là yêu cầu bức xúc của thực tế để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

Việc tìm hiểu, nghiên cứu về đề tài này đã được nhiều tác giả đề cập, song trong quá trình áp dụng pháp luật hiện hành đã nảy sinh thêm nhiều vấn đề mới cần thiết phải tìm hiểu và nghiên cứu để hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này trong thực tiễn. Đó chính là lý do tác giả chọn đề tài “Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng – quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp

2. Mục đích tiêu và câu hỏi nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Khóa luận được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật về BTTH  do vi phạm hợp đồng . Thông qua việc so sánh đối chiếu và phân tích các quy định về BTTH  do vi phạm hợp đồng để làm sáng tỏ hiện trạng áp dụng trong thực tiễn hiện nay, từ đó đưa ra những đề xuất pháp lý nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quy định này.

Khóa luận cũng nghiên cứu tình hình thực hiện quy định về BTTH  do vi phạm hợp đồng  theo pháp luật Việt Nam hiện nay, nhất là trong những năm gần đây.

2.2. Câu hỏi nghiên cứu

– Các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do vi phạm hiện hành được quy định như thế nào?

– Những kết quả đạt được và chưa đạt được trong quá trình áp dụng trong thực tiễn?

– Những nguyên nhân và hạn chế về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong thực tiễn là gì?

– Những giải pháp nào góp phần quy định về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng?

CÁC BẠN NÀO ĐANG GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TÌM KIẾM TÀI LIỆU, CŨNG NHƯ KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU LÀM TỪ ĐÂU THÌ HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI HOTROTHUCTAP.COM QUA ZALO: 0917 193 864 ĐỂ NHẬN SỰ HỖ TRỢ TỪ DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP THUÊ CỦA MÌNH NHÉ 😻😼

3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để giải quyết các vấn đề khóa luận  đặt ra. Trong quá trình nghiên cứu, khóa luận  bám sát các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới để luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn được khóa luận  đề cập đến.

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong khóa luận  là những phương pháp nghiên cứu khoa học chung như phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp tài liệu, phân tích, diễn giải, quy nạp…và phương pháp so sánh với pháp luật các nước.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong các văn bản pháp luật về dân sự như: Bộ luật dân sự và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện… Nội dung khoá luận giới hạn trong vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này. Giới hạn khảo sát của khoá luận là quá trình áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và những vụ kiện trong thực tế đã được cấp có thẩm quyền xử lý.

4. Kết cấu của khóa luận đề tài Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận gồm 2 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Chương 2: Thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

ĐỀ CƯƠNG Pháp luật về Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục đích tiêu và câu hỏi nghiên cứu
  3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Phương pháp nghiên cứu

  1. Kết cấu của khóa luận

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG.

  1. Một số khái niệm liên quan

1.1. Khái niệm hợp đồng

1.2. Khái niệm vi phạm hợp đồng

2.4. Mối quan hệ giữa bồi thường thiệt hại với các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hợp đồng

  1. Quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

3.1. Sự cần thiết của biện pháp bồi thường

3.2. Quy định của pháp luật về quan hệ bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

XEM THÊM Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng vay tín dụng của Ngân hàng

Chương 2

THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1: Một số vụ việc liên quan đến bồi thường do vi phạm hợp đồng

  1. Xu hướng giải quyết các tranh chấp về bồi thường do vi phạm hợp đồng:

2.1. Xu hướng giải quyết tranh chấp về BTTH do vi phạm hợp đồng và kết quả đạt được

2.3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục những điểm bất hợp lý.

2.3.1.Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại

2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾT LUẬN Pháp luật về Bồi thường thiệt hại

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thì việc giao kết hợp đồng giữa các chủ thể là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ trong các giao dịch dân sự nói chung. Quy định về bồi thường thiệt hại trong quá trình giải quyết tranh chấp trong hợp đồng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như khoa học kinh tế – chính trị; Lý luận chung về nhà nước và pháp luật; Luật dân sự; Luật doanh nghiệp….

Xét ở góc độ pháp lý, chế tài này là tổng hợp những quy định của Nhà nước về hình thức để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giao dịch dân sự nói chung. Tuy nhiên, do những đặc thù của nước ta trong vấn đề quản lý nên bên cạnh những ưu điểm nổi bật, quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng ở nước ta còn bộc lộ rất nhiều hạn chế, thiếu sót. Trên một số lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực dân sự nói riêng thì việc quy định về giải quyết tranh chấp còn chưa rõ ràng đã tạo nên hiện tượng vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách của Nhà nước làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phần kinh tế trong nền kinh tế đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.


Trên đây là Pháp luật về Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0917 193 864.