Đề tài: Pháp Luật Về Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Thương Mại

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Pháp Luật Về Thảo Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Thương Mại

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG  VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

1.1. Khái niệm và đặc điểm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.2. phân loại thỏa thuận cạnh tranh

1.3. lịch sử hình thành pháp luận hạn chế cạnh tranh và điều chỉnh hạn chế cạnh tranh

Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

2.1 Nội dung pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

2.1.1 Hệ thống quy định về thỏa thuận han chế cạnh tranh

2.2 Nội dung quy định thỏa thuận thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật hiện hành và xử lý hành vi này theo pháp luật hiện hành

2.2.1 Các biện pháp xử lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  • – Các biện pháp chế tài
  • – Các biện pháp quản lý

2.2.2  Cơ quan xử lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

2.2.3 Trình tự và thủ tục xử lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  • –  Điều kiện thụ lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
  • –  Quy trình xử lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
  • – Thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

3.1 Tình hình về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.2 Thực tiễn về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.2.1 Thực trạng quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.2.2 Thực trạng áp dụng pháp luật trong xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại và kết quả đạt được.

3.2.3 Khó khăn, vướng mắc

3.3 Kiến nghị

3.3.1 Phương hướng hoàn thiện áp dụng pháp luật xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  1. a) Giải pháp hoàn thiện pháp luật
  2. b) Giải pháp trong công tác xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Pháp Luật Về Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Thương Mại thì có thể liên hệ qua Zalo: 0917 193 864.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *