quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

Phân tích quy trình nhập khẩu bằng đường biển
quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu
4.6 (91.43%) 7 votes

Download mẫu báo cáo thực tập xuất nhập khẩu ngành ngoại thương đề tài:quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu, đây là mẫu báo cáo thực tập ngành kinh tế đối ngoại, báo cáo thực tập ngành ngoại thương hay bạn bạn học ngành kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu đều có thể sử dụng đề tài này.

Đề cương đề tài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

 • 1.1 Tổng quan
 • 1.2.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
 • 1.3.1.Ngành nghề kinh doanh
 • 1.3.2 Địa bàn kinh doanh
 • 1.3.3 Cơ sở vật chất
 • 1.3.4 Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.5. Tình hình nhân sự
 • 1.4.Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
 • 1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014
 • 1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015
 • 1.4.3..Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐÔNG PHƯƠNG (ORIENT OIL)

 • 2.1. Sơ đồ các bên liên quan trong quy trình
 • 2.2.Lưu đồ quy trình
 • 2.3 Phân tích quy trình
 • 2.4.Đánh giá quy trình
 • 2.4.1. Về ưu điểm
 • 2.4.2. Về nhược điểm
 • 2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Dầu khí

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Phân tích SWOT
 • 3.2Kiến nghị chiến lược định hướng của Công ty trong thời gian tới
 • 3.3. Đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty xăng dầu
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Danh mục tài liệu tham khảo Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thương – Phạm Mạnh Hiền;
2. Bài giảng nghiệp vụ Hải quan – Vũ Thúy Hòa;
3. Bài giảng nghiệp vụ vận tải bảo hiểm trong ngoại thương – Lương Thị Hoa
4. Báo cáo thường niên năm 2014 – Petro Vietnam;
5. Báo cáo thường niên năm 2015 – Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha;
6. Điều lệ họa động Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương;
7. Báo cáo thường niên năm 2013, 2015, 2016 – Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương;
8. Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;
9. Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;
10. Website:
– Website Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương: www.orientoil.com.vn;
– “Thủ tướng đồng ý thay đổi cách xác định thuế nhập khẩu xăng dầu” : http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/thu-tuong-dong-y-thay-doi-cach-xac-dinh-thue-nhap-khau-xang-dau-20160319233630334.chn;
– Kênh thông tin giá cả xăng dầu: www.xangdau.net ;
– Trang giá Platts Singapore: www.platts.com;
– Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu: http://www.customs.gov.vn/lists/haiquanvietnam/details.aspx?list=74c6bc80-f976-4544-a90e-a90f0cbefddc&id=395&contenttypeid=0x01009f0bd5f1ccee4a43ac75412de23adf3d;
– Website Hải quan Việt Nam: www.customs.gov.vn;
– “Phân luồng tờ khai trong hải quan điện tử”: http://taichinhonline24h.blogspot.com/2014/03/phan-luong-to-khai-trong-hai-quan-dien-tu.html;
– Hiệp định VKFTA: Cơ hội lớn về thu hút đầu tư: http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/20-tin-tuc/4990-hiep-dinh-vkfta-co-hoi-lon-ve-thu-hut-dau-tu.html
– Dịch vụ giao nhận và giám ðịnh hàng hoá xuất nhập khẩu: https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/nghiepvungoaithuong/ch9.htm.

Kết luận trong bài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

Trải qua quảng thời gian hai tháng thực tập tại Công ty, tuy không dài nhưng đã đem lại cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đáng nhớ và đầy tính khám phá. Qua việc phân tích Quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Đã cho tôi có một cái nhìn tổng quan và mới lạ về ngành hàng xăng dầu ngành hàng năng lượng, an ninh quốc gia, có những đặc thù riêng so với những ngành hàng tiêu dùng khác.
Báo cáo thực tập “Phân tích quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương” được xây dựng và hoàn thiện từ cơ sở dựa trên quy trình chung của doanh nghiệp và sự quan sát, thực hành, rút kinh nghiệm của bản thân tôi. Được thực hiện trong khoảng thời gian từ 14/03-24/04/2017, với sự hạn chế về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nên báo cáo thực tập không tránh khỏi những sai sót.
Một cách tổng quan, quy trình giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, là một trong những yếu tố quan trọng kiến tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.

Bài Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu có gì đặc biệt

 • Bài duy nhất không có trên mạng, không copy bất kỳ trên mạng
 • Bài có đầy đủ chứng từ kèm theo đề tài  Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
 • Bài đã từng đạt 9 điểm cho người đầu tiên
 • Bài có file PDF + Word hoàn chỉnh từ bìa tới tài liệu tham khảo
 • Có thể thay đổi tên công ty khi tải về
 • Có Các chính sách đặc biệt của team
 • Bảo hành chỉnh sửa hình thức mãi mãi cho các bạn
 • Dịch vụ kèm theo: dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập theo yêu cầu sinh viên

Một số hình ảnh trong bài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu 

Các chứng từ kem theo trong đề tài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu có gì đặc biệt

 

quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển
Chứng từ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Hình ảnh phân tích 1 lô hàng có chứng từ cụ thể trong đề tài giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty xăng dầu

Phân tích quy trình nhập khẩu bằng đường biển
Phân tích quy trình nhập khẩu bằng đường biển

 

 

Related Post

1 Trackback / Pingback

 1. Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0917193864