Chuyên đề: Quy trình phục vụ tại nha hàng Au Việt, ĐIỂM CAO

Chào các bạn sinh viên ngành Nhà hàng, Khách Sạn

Các bạn đang tìm kiếm cho mình một chuyên đề phù hợp cho chuyên đề tốt nghiệp sắp tới, các bạn chưa biết chọn chuyên đề nào là phù hợp với bản thân. Và khi bắt tay làm một chuyên đề thì sẽ có những khó khăn nhất định không chỉ về việc tìm kiếm đề tài mà còn cả về nội dung và kĩ năng. Dưới đây, mình sẽ cho các bạn tham khảo một Chuyên đề: Quy trình phục vụ tại nha hàng Au Việt, ĐIỂM CAO. Tuy nhiên, nếu các bạn không có thời gian để thực hiện chuyên đề các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận qua Zalo 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

XEM THÊM MỘT SỐ BÀI VIẾT TẠI ĐÂY:

Chuyên đề tốt nghiệp: Quy trình phục vụ tại nha hàng Au Việt

LỜI CẢM ƠN i
BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii
BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MOT FASHION 2
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.1 Thông tin công ty 2
CÔNG TY TNHH MOT FASHION 2
1.2.Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty 3
1.2.1. Bộ máy quản lý của công ty 3
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 5
2.1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 5
2.2.Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 6
2.3.Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 7
2.4 Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm: 7
2.4.1 Nghiên cứu thị trường 8
2.4.2 Lập kế hoạch tiêu thụ 9
2.4.3 Lựa chọn các hình thức (kênh) tiêu thụ sản phẩm 9
2.4.4 Tổ chức hoạt động bán hàng 10
2.4.5 Các hoạt động xúc tiến hổ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm 10
2.4.5.1 Quảng cáo: 10
2.4.5.2 Quan hệ công chúng (PR) : 11
2.4.5.3 Khuyến mãi 11
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MOT FASHION 13
3.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 13
3.2 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 15
3.2.1 Cơ sở, căn cứ để xây dựng kế hoạch tiêu thụ: 15
3.2.2 Kết quả hoạt động tiêu thụ của công ty trong 3 năm (2014, 2015, 2016): 15
3.3 Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm: 18
3.4 Tổ chức hoạt động bán hàng: 18
3.5 Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm 19
3.5.1 Quảng cáo 19
3.5.2 Quan hệ công chúng (PR) 20
3.5.3 Khuyến mãi: 20
3.5.4 Lực lượng bán hàng 21
3.5.5 Marketing trực tiếp 21
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23
4.1 Đánh giá công tác tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Mot Fashion 23
4.1.1. Điểm phù hợp 23
4.1.2. Điểm chưa phù hợp 23
4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Mot Fashion: 24
4.2.1 Mở rộng thị trường tiêu thụ 24
4.2.2.Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm 24
4.2.3.Thành lập đội ngũ nhân viên kinh doanh 25
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *