Đề tài: Quyền của lao động nữ và đảm bảo quyền của lao động nữ

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập với đề tài: Quyền của lao động nữ và đảm bảo quyền của lao động nữ, đạt điểm cao

·         1.2.1.    Quyền của lao động nữ

 • Quyền của lao động nữ chính là quyền con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế gồm các quyền như: quyền làm việc, quyền sở hữu quyền kinh doanh, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền được học tập và sáng tạo; quyền hoạt động văn hóa – nghệ thuật, quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; các quyền tự do cơ bản; quyền được bảo đảm an ninh cá nhân; quyền bình đẳng;…
 • Theo Điều 23, 24 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền thì quyền con người trong pháp luật lao động bao gồm: Quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực và điều kiện của mỗi cá nhân, quyền được chăm sóc sức khỏe trong lao động, quyền được hưởng các điều kiện việc làm chính đáng thuận lợi đối với công việc, quyền được bảo vệ chống thất nghiệp, quyền được hưởng lương bằng nhau, quyền được nghỉ ngơi…
 • Quyền lao động của phụ nữ là bộ phận cấu thành của sự bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Quyền lao động của phụ nữ trong xã hội, xã hội chủ nghĩa phát triển là quyền bình đẳng với nam giới trong việc nhận một công việc bảo đảm theo khả năng, theo trình độ, quyền lựa chọn nghề nghiệp theo yêu cầu nguyện vọng ngành nghề được đào tạo và không có hại đối với cơ thể phụ nữ.
 • Người lao động dù là nam hay nữ đều được pháp luật ở mỗi quốc gia bảo vệ dưới góc độ quyền công dân và được pháp luật quốc tế công nhận và đảm bảo. Ủy ban Quyền con người của Liên Hợp quốc đã có sự phân chia nhóm quyền con người trong lĩnh vực lao động thuộc nhóm quyền dân sự và dưới góc độ pháp luật lao động “Quyền của người lao động phải được bảo đảm như quyền con người”
 • Để bảo vệ quyền của lao động nữ, đã có nhiều văn kiện, Công ước Quốc tế ra đời. Tuyên ngôn Quốc tề về nhân quyền năm 1948 cũng đã ghi nhận những quyền cơ bản, tôn trọng quyền tự do cũng như quyền bình đẳng nam nữ.

1.2.2.    Bảo đảm quyền của lao động nữ

 • Sự cần thiết phải bảo đảm quyền của lao động nữ trong pháp luật lao động
 • Với vai trò to lớn của mình trong xã hội, lao động nữ đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như góp phần làm phong phú cuộc sống con người. Lao động nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực hoạt động vật chất, lao động nữ là một lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải để nuôi sống con người. Không chỉ tái sản xuất ra của cải vật chất, lao động nữ còn tái sản xuất ra bản thân con người để duy trì và phát triển xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ lao động như nam giới lao động nữ còn phải đảm nhận chức năng làm mẹ nên có những đặc điểm riêng về sức khỏe, tâm sinh lý, do đó việc bảo vệ quyền của lao động nữ là hết sức cần thiết, điều này xuất phát từ những lý do sau đây:
 • Xét về thể lực, so với lao động nam thì lao động nữ thường gặp nhiều trở ngại về sức khỏe, cũng như độ dẻo dai do những ảnh hưởng của giới tính, điều này vô hình chung đã hạn chế quyền được tham gia lao động bình đẳng với lao động nam. Bù lại  so với lao động nam thì lao động nữ lại khéo léo, bền bỉ, kiên trì hơn trong công việc, do đó những công việc mang vác nặng nhọc thường do lao động nam đảm nhận còn những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kheo léo do lao động nữ đảm nhận, dường như tạo hóa đã có sự phân định sẵn từ khi nữ giới và nam giới được sinh ra. Mặc dù ngày nay, quyền bình đẳng giữa hai giới đã được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ nhưng trong suy nghĩ của người sử dụng lao động cũng như đa phần mọi người đều cho rằng nam giới nhanh nhạy cũng như khả năng tiếp cận công việc nhanh hơn nữ giới.
 • Về mặt tâm lý, ngược lại với một số bộ phận lao động nữ đã tiếp thu những luồng tư tưởng mới, phù hợp với sự phát triển hiện đại của kinh tế – xã hội thì vẫn còn một bộ phận lao động nữ chịu ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, mang nặng tâm lý trọng nam kinh nữ. Người phụ nữ sống phụ thuộc vào người đàn ông bởi “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, do đó người phụ nữ ít được tham gia vào các quan hệ xã hội, ít được học hành, ít được nói lên tiếng nói của riêng mình. Trong thực tế đời sống hiện này thì tư tưởng đó hiện gần như được xóa bỏ, vị thế của người lao động nữ được nâng cao và vai trò của họ đã được xã hội thừa nhận, tuy nhiên người phụ nữ vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, ở một số ít vùng, miền vẫn còn tồn tại không chỉ trong gia đình mà ngay trong bản thân suy nghĩ của người lao động nữ, ở nông thôn nhiều phụ nữ vẫn không có việc làm hoặc phải làm những công việc nặng nhọc, quá sức. Trong một số doanh nghiệp tư nhân, các cơ quan nhà nước không muốn tiếp nhận lao động nữ vào làm việc; trên các thông tin đăng tuyển việc làm trên mạng xã hội, nhiều doanh nghiệp còn chú thích rõ: Chỉ tuyển lao đông nam, giải thích về vấn đề này các doanh nghiệp ngụy biện rằng do yêu cầu công việc nên không tuyển lao động nữ, hoặc số lượng nhân viên công ty đã đủ lao động nữ nên không tuyển. Tuy nhiên thực tế cho thấy lao động nữ hoàn toàn có thể làm các công việc này, có khi còn làm tốt hơn nam giới.
 • Nếu như lao động nữ ở thành thị do có điều kiện tiếp xúc với môi trường làm việc năng động, kinh tế phát triển, lại có trình độ học vấn cao hơn nên họ thường tự tin, năng động và bản lĩnh hơn. Ngược lại, ở những vùng nông thôn nơi kinh tế chậm phát triển, lao động nữ vẫn mặc cảm tự ti vì thiếu kiến thức, thông tin.
 • Mặt khác, trong cuộc sống, phần lớn phụ nữ thường mang tâm lý gia đình là tất cả, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai họ, ngay từ trong tư duy, một bộ phận lao động nữ vẫn chưa nhận thức được vai trò cũng như quyền lợi của bản thân họ chưa tự giải phòng được bản thân mình. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy, nhất là trình độ học vấn của bản thân, cần thiết phải giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới để lao động nữ từ nông thôn đến thành thị có tư duy tiến bộ, nhìn nhận đúng vị thế, tự đấu tranh giải phóng và khẳng định năng lực của bản thân mình.
 • Từ những lý do trên, nhận thấy việc xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” và bất bình đẳng nam nữ không chỉ là vấn đề kiến thức, sự hiểu biết, mà quan trọng hơn là thiện chí và trách nhiệm của cả nam giới và nữ giới trong xã hội. Việc làm đó không chỉ mang lại lợi ích cho phụ nữ, giải phóng phụ nữ khỏi những định kiến của xã hội, những phong tục tập quán lạc hậu, những tư tưởng, hủ tục phong kiến đối với phụ nữ, những yếu tố cản trở làm hạn chế vai trò của phụ nữ, mà còn thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

Các biện pháp bảo đảm quyền của lao động nữ

 • Bảo vệ quyền của lao động nữ là bảo vệ quyền lợi của họ trong mối quan hệ với người sử dụng lao động nhằm chống lại nguy cơ bị bóc lột, xâm hại, đối xử bất bìnhđẳng. Trên thực tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà người lao động nữ không được bảo vệ đầy đủ xuất phát từ chính nhận thực của bản thân họ lẫn trách nhiệm của người sử dụng lao động. Do đó, cần có các biện pháp bảo vệ họ thông qua nhiều hình thức. Biện pháp bảo vệ lao động nữ là các biện pháp do pháp luật lao động quy định để các nội dung bảo vệ được đảm bảo thực hiện. Các biện pháp bảo vệ quyền lao động nữ rất phong phú, đa dạng, cụ thể:
 • Biện pháp bồi thường thiệt hại
 • Bồi thường thiệt hại đối với lao động nữ được xem xét chủ yếu trong mối quan hệ của người sử dụng lao động và người lao động nữ, bao gồm các nội dung cơ bản sau:
 • Bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe đối với lao động nữ. Trường hợp này trách nhiệm thuộc về người sử dụng lao động đối với lao động nữ khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với họ trong quá trình lao động.
 • Bồi thường thiệt hại do người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên phải tuân theo những quy định của luật lao động và những thỏa thuận trong hợp đồng, do đó người có hành vi vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ở đây, người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho lao động nữ khi có hành vi chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do lao động nữ nghỉ thai sản, ốm đau…
 • Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính: Là biện pháp bảo vệ quyền lao động nữ thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát thì những hành vi vi phạm của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đối với người lao động nữ được phát hiện và xử lý kịp thời. Hình thức xử lý hành chính được áp dụng chủ yếu là hình thức phạt tiền, đây là biện pháp vừa mang tính chất hành chính vừa mang tính chất kinh tê.
 • Biện pháp giải quyết tranh chấp
 • Biện pháp giải quyết tranh chấp là việc bảo vệ lao động nữ thông qua hoạt động theo thẩm quyền của một số các cơ quan, cá nhân như: Hệ thống cơ quan Tòa án, hòa giải viên…được pháp luật lao động ghi nhận. Với vai trò là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, có thể giải quyết tranh chấp lao động và xét xử các tội phạm trong lĩnh vực lao động, vì vậy khi người lao động nữ và tổ chức đại diện của họ xét thấy quyền lợi của mình bị vi phạm thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp đề đảm bảo quyền lợi cho mình.

Xem thêm:

Ngoài các biện pháp trên, còn có một số biện pháp bảo vệ quyền của lao động nữ như:

 • Biện pháp tác động xã hội: Dùng dư luận xã hội hoặc thông qua tổ chức công đoàn để tạo ra sức ép đối với người sử dụng lao động buộc người sử dụng lao động phải đáp ứng một số quyền lợi cho lao động nữ.
 • Biện pháp liên kết đình công: Là biện pháp đấu tranh về mặt kinh tế nhằm đòi hỏi một số yêu sách cho lao động nữ khi tham gia quan hệ lao động. Theo quy định thì những cuộc đình công do tổ chức công đoàn khởi xướng mới là cuộc đình công hợp pháp, tuy nhiên ở một số doanh nghiệp thì tổ chức công đoàn chưa được thành lập. Hơn nữa thủ tục đình công rườm rà, phức tạp, để tổ chức được cuộc đình công phải qua nhiều bước do đó làm mất tính thời cơ của vụ việc.

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Quyền của lao động nữ và đảm bảo quyền của lao động nữ

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập: Quyền của lao động nữ và đảm bảo quyền của lao động nữ thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0917 193 864

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *