Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường mầm non làm báo cáo thực tập

Rate this post

Hello, chào các bạn sinh viên, ở bài viết này mình xin gửi tới các bạn mẫu bài Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường mầm non làm báo cáo thực tập, với mong muốn gửi đến các bạn mẫu tài liệu liên quan và bổ ích, Hotrothuctap đã dành nhiều thời gian của mình đã chọn lọc và đăng tải lên cho các bạn mẫu bài hoàn chỉnh này.

Các bạn nào đang gặp khó khăn về bài báo cáo thực tập, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói tại Hotrothuctap nhé, nhắn tin zalo để được hỗ trợ kịp thời.


Tổ chức bộ máy quản lý của nhà trường

Bộ máy quản lý của nhà trường được tổ chức theo mô hình trực tuyến gọn nhẹ và có hiệu quả như hình dưới đây:

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà trường mầm non
Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà trường mầm non

 

Hình. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà trường

(Nguồn: Phòng kế toán)
• Hiệu trưởng: Là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ. hịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

• Phó hiệu trưởng: Phụ trách công tác cơ sở vật chất; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trực tiếp phụ trách công tác của các đơn vị.
• Bộ phận kế toán: Thực hiện các công việc liên qaun tới kế toán Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của trường.

• Giáo viên: Trực tiếp đứng lớp dạy trẻ. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
• Bộ phận bếp: Chịu trách nhiệm ấu ăn cho trẻ theo thực đơn, đảm bảo khảu phần, định lượng cho trẻ theo khoa học.
• Y tế: Người có chuyên môn Nhi, chăm sóc sứ khỏe cho trẻ tại trường.
• Bảo về: Kiểm tra an ninh khu vực nhà trường, hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu.

Tổ chức công tác kế toán tại nhà trường

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán tại tường mầm non khá đơn giản và gọn nhẹ gồm 2 kế toán viên, cùng nhau nhau phối hợp thục hiện công việc liên quan tới thu, chi.
Căn cứ vào đặc điểm tổ chức kinh doanh bộ máy kế toán được phân công như sau:
– Kế toán trưởng: Cuối tháng tiến hành chấm công và tính lương phải trả cho CBCNV trong nhà rường. Ngoài ra, kế toán lương cũng phụ trách tính các khoản trích theo lương và đi nộp bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện các báo cáo hang tháng về thu chi nội bộ của trường. Tiến hành các công việc khác khi ban quản lý yêu cầu.

– Thủ quỹ: Là người thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiền. Định kỳ báo cáo cho kế toán trưởng và hiệu trưởng trường về vấn đề thu chi của nhà trường như công nợ phải thu, phải trả của khách hàng, phải trả công nhân viên và phải trả phải nộp khác…Nói chung làm nhiệm vụ thu chi và đảm bảo tiền mặt tại quỹ của nhà trường.

Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường mầm non làm báo cáo thực tập
Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường mầm non làm báo cáo thực tập

2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

Hình thức gi sổ kế toán: Nhật ký chung. Đây là hình thức áp dụng phù hợp với nhà trường, với khối lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều nên việc ghi nhận được tiến hành liên tục, phù hợp với việc áp dụng phần mềm kế toán trong công việc hạch toán thường xuyên. Các loại sổ sách được bộ phận kế toán sử dụng gồm: các loại sổ, thẻ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết theo quy định của nhà nước, ngoài ra, còn có sổ, thẻ, bảng biểu theo quy định của nhà trường.
Hệ thống báo cáo kế toán: Báo cáo tài chính

Hiện nay, trường mầm non Thiên lý tiến hành ghi sổ theo hình thức nhật ký chung.
Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
Cuối tháng hoặc bất kì thời điểm cần thiết nào, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu trong sổ tổng hợp và sổ chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo tính chính xác, trung thực theo thông tin đã nhập trong kì. Kế toán có thể đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.

3. Chế độ và các chính sách kế toán áp dụng tại nhà trường

– Niên độ kế toán: từ ngày 01/01/N đến ngày 31/12/N dương lịch.
– Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi sổ kế toán: Đồng Việt Nam
– Chế độ kế toán áp dụng: nhà trường áp dụng áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng bộ tài chính.
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên, lấy số liệu thực tế tại phòng kế toán.
+ Phương pháp khấu hao tài sản cố định: khấu hao đường thẳng
+ Phương pháp tính giá xuất kho: bình quân gia quyền

Trên đây là mẫu bài Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường mầm non, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.

Contact Me on Zalo