Sơ đồ tổ chức chi nhánh ngân hàng Agribank -làm báo cáo thực tập

Hello, chào các bạn sinh viên, ở bài viết này mình xin gửi tới các bạn mẫu bài Sơ đồ tổ chức chi nhánh ngân hàng Agribank – làm báo cáo thực tập, với mong muốn gửi đến các bạn mẫu tài liệu liên quan và bổ ích, Hotrothuctap đã dành nhiều thời gian của mình đã chọn lọc và đăng tải lên cho các bạn mẫu bài hoàn chỉnh này.

Các bạn nào đang gặp khó khăn về bài báo cáo thực tập, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói tại Hotrothuctap nhé, nhắn tin zalo để được hỗ trợ kịp thời.


Tổng quan về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Sở Sao

1.Lịch sử hình thành của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Sở Sao:

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Sao Bình Dương, địa chỉ tại khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là Chi nhánh loại 3 thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Dương trực thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh : 0100686174-949, đăng ký thay đồi lần thứ nhất ngày 23/10/2014 thành Phòng giao dịch Sở Sao trực thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 309/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 31/3/2008 thay đổi thành Chi nhánh Sở Sao trực thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam tỉnh Bình Dương.

2.Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Sở Sao Bình Dương

Sơ đồ: Mô hình tổ chức Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Sở Sao Bình Dương
Nguồn: Chi nhánh Sở Sao Bình Dương

Sơ đồ tổ chức chi nhánh agribank
Sơ đồ tổ chức chi nhánh agribank

• Ban lãnh đạo: Giám đốc chi nhánh vừa trực tiếp lãnh đạo hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng đưa ra phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của chi nhánh.
Kiểm tra công tác điều hành của chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Sở Sao Bình Dương và các đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định pháp luật và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
Giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

Kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế toán, việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về chính sách kế toán theo quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng.
Báo cáo Tổng giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Sở Sao Bình Dương kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục khuyết điểm tồn tại.
Làm đầu mối trong việc kiểm toán độc lập, thanh tra, kiểm soát của ngành ngân hàng và các cơ quan pháp luật khác đến làm việc với chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Sở Sao Bình Dương.

• Phòng Kế toán ngân quỹ:
– Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác hạch toán kế toán toàn hệ thống ngân hàng
Kế toán tài chính: Phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính (tháng, quý, năm)
Kế toán quản trị: Phục vụ cho yêu cầu quản trị, điều hành, quyết định về kinh tế, tài chính.
– Kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu tài chính, đưa ra các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, điều hành, các quyết định về kinh tế, tài chính.
– Thực hiện hạch toán kế toán tổng hợp
– Thực hiện các khoản nộp ngân sách theo quy định
– Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định

– Lưu trữ, báo cáo, cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định.
– Chức năng chính của kiểm soát viên là thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát lại hệ thống kế toán, kiểm tra các công việc mà các Giao dịch viên thực hiện có đúng chức năng, nhiệm vụ của mình hay không.
– Chức năng của giao dịch viên là thực hiện các nghiệp vụ: giao dịch trực tiếp với khách hàng, thu – chi tiền mặt theo nhu cầu của khách hàng, cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngiệp vụ thanh toán; xử lý hạch toán các giao dịch theo quy định của nhà nước và của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

• Phòng kế hoạch kinh doanh
– Nghiên cứu xây dựng chiến lược tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách tín dụng ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín.
– Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.
– Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền.
– Tiếp nhận các dự án, hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên theo phân cấp ủy quyền.
– Tiếp nhận thực hiện các chương trình dự án thuộc nguồn vốn trong nước và ngoài nước.
– Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất Tổng giám đốc cho phép nhân rộng.
– Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.


Trên đây là mẫu bài Sơ đồ tổ chức chi nhánh ngân hàng Agribank – làm báo cáo thực tập, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu viết thuê báo cáo thực tập trọn gói hãy nhắn tin qua zalo cho Hotrthuctap để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO HOTROTHUCTAP.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.