Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Tiên Phong, Xuất Sắc Nhất

Rate this post

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Tiên Phong được thể hiện dưới dạng sơ đồ trực quan nhằm thể hiện được rõ cấu trúc bên trong của một tổ chức ngân hàng, chính vì thế một doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều rất cần sơ đồ để bố trí, chính vì thế ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo sơ đồ này nhé. Nguồn tài liệu mình cũng đã tiến hành triển khai như là sơ đồ bộ máy tổ chức ngân hàng tiên phong,chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ngân hàng tiên phong và cuối cùng là tầm nhìn,sứ mệnh, giá trị cốt lõi ngân hàng tiên phong…

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê chuyên đề tốt nghiệp với nhiều đề tài đa dạng phong phú điểm cao, có phải bạn đang muốn viết hoàn thiện một bài báo cáo tốt nghiệp? Thế thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhiệt tình nhé.

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức ngân hàng Tiên Phong

Sơ đồ bộ máy tổ chức ngân hàng Tiên Phong
Sơ đồ bộ máy tổ chức ngân hàng Tiên Phong
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Ngân Hàng TMCP Tiên Phong-Chi nhánh Đà Nẵng

2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ngân hàng Tiên Phong

Giám đốc

 • Trực tiếp điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 • Đảm trách các vấn đề có liên quan đến tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của chi nhánh hàng năm.
 • Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Tiên Phong báo cáo tổng kết hàng năm của chi nhánh.

Phó Giám đốc

 • Được thay mặt Giám đốc điều hành một số công việc khi Giám đốc vắng mặt theo ủy quyền của Giám đốc và báo cáo lại kết quả công việc khi Giám đốc có mặt tại đơn vị.
 • Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành một số nghiệp vụ do Giám đốc phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình.
 • Bàn bạc và tham gia ý kiến với Giám đốc trong việc thực hiện các nghiệp vụ của chi nhánh theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phòng quản trị rủi ro

 • Tham mưu đề xuất chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.
 • Quản lý, giám sát, phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục tín dụng của chi nhánh; duy trì và áp dụng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục.
 • Đầu mối nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo phê duyệt hạn mức, điều chỉnh hạn mức, cơ cấu, giới hạn tín dụng cho từng ngành, từng nhóm và từng khách hàng.
 • Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Tiên Phong giám sát việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.
 • Đầu mối trình giám đốc về kế hoạch giảm nợ xấu của chi nhánh, của khách hàng và phương án cơ cấu lại các khoản nợ vay của khách hàng theo quy định.
 • Đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đánh giá tài sản đảm bảo.

Phòng Khách hàng

 • Quản lý thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo sản phẩm, tiếp thị và quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm marketing tín dụng, bao gồm: thiết lập, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng, giới thiệu các sản phẩm tín dụng, dịch vụ cho khách hàng, chăm sóc, tiếp nhận yêu cầu và ý kiến phản hồi của khách hàng.
 • Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Tiên Phong phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất xu hướng khắc phục.
 • Quản lý (hoàn chỉnh, bổ sung, lưu trữ, khai thác) hồ sơ tín dụng theo quy định; tổng hợp, phân tích, quản lý, thu thập, lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin và nhận báo cáo về công tác tín dụng theo phạm vi được phân công.
 • Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng, lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.
 • Quan hệ khách hàng và cấp tín dụng.
 • Đề xuất cho Giám đốc chi nhánh các biện pháp cải tiến, tăng cường sự cạnh tranh và phát triển thị phần.

Phòng Dịch vụ

 • Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của NHNN, Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 • Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh trên địa bàn và trình cấp trên phê duyệt.
 • Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định.
 • Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do Trung tâm đảm bảo chất lượng đề ra nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh.
 • Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo luật định.
 • Sơ Đồ Tổ Chức Ngân Hàng Tiên Phong thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước.
 • Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng Vận hành

 • Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc chi nhánh phê duyệt.
 • Trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý lao động, theo dõi thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
 • Lưu trữ các văn bản pháp luật có liên quan đến ngân hàng và văn bản định chế tài chính của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 • Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác hành chính.
 • Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ, nhân viên.
 • Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh Ngân hàng TMCP Tiên Phong trực thuộc trên địa bàn theo quy chế khoán tài chính của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
 • Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh quản lý, hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, ngành ngân hàng.
 • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng Tín dụng

 • Hỗ trợ công tác tín dụng, kiểm soát tín dụng, quản lý nợ, lưu trữ các giấy tờ liên quan đến hợp đồng tín dụng, thông báo nhắc nợ cho các phòng ban có liên quan

XEM THÊM : 52 Đề Tài Ngân Hàng Viết Chuyên Đề Tốt Nghiệp

3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ngân hàng Tiên Phong

Tầm nhìn

Trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với các sản phẩm, dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Sứ mệnh

 • TPBank cung cấp sản phẩm/ dịch vụ tài chính hoàn hảo cho Khách hàng và Đối tác dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến và hiệu quả cao
 • TPBank là tổ chức kinh tế hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông.
 • TPBank tạo điều kiện tối ƣu để mỗi Cán bộ Nhân viên có cuộc sống đầy đủ về kinh tế, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển sự nghiệp của bản thân.
 • TPBank là tổ chức có trách nhiệm xã hội cao, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với mục tiêu vì con người và hưng thịnh quốc

Giá trị cốt lõi

5 giá trị cốt lõi trên chính là nền tảng để TPBank xây dựng thương hiệu, xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng, các cổ đông và là điều kiện cần để TPBank đạt được các mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai:

Liêm chính: Liêm khiết, chính trực, là đạo đức nghề nghiệp và phẩm giá hàng đầu với mỗi cán bộ ngân hàng.

Sáng tạo: Mỗi cá nhân cần đổi mới trong nhận thức, sáng tạo và đột phá trong giải pháp, quyết liệt trong thực hiện nhằm mang lại giá trị đích thực cho Ngân hàng và Khách hàng.

Cầu tiến: Mỗi cá nhân phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, phát huy sở trƣờng, năng lực nội tại, tiềm năng của mỗi cá nhân và đơn vị. Ngân hàng tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân vƣơn tới sự hoàn hảo.

Hợp lực: Là cộng lực, hợp tác, gắn bó và chia sẻ trong công việc, nhận thức rõ giá trị của các cá nhân nằm trong giá trị của Ngân hàng.

Bền bỉ: Là kiên định, vững chí vƣợt qua mọi khó khăn, thách thức để đi đến thành công

Trên đây là toàn bộ sơ đồ tổ chức ngân hàng tiên phong xuất sắc nhất mà mình đã liệt kê cũng như chia sẻ đến cho các bạn đầy đủ các nguồn nội dung kiến thức, trong suốt quá trình mình chia sẻ nguồn tài liệu trên đây, nếu như chưa đủ để làm hài lòng bạn thì ngay bây giờ đây liên hệ ngay đến dịch vụ nhận làm chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo