Phương Pháp Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực

Rate this post

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Phương Pháp Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực xuất sắc nhất mà ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo về các phương pháp nghiên cứu phong phú này nhé. Nội dung mình đã tiến hành triển khai như là nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng,phương pháp thu thập dữ liệu… Hi vọng ít nhiều sẽ giúp cho các bạn có nhiều hiểu biết hơn về sự hài lòng nhất định của khách hàng cụ thể là về ẩm thực.

Hiện nay, bên mình còn có cả dịch vụ nhận viết thuê chuyên đề thực tập với nhiều đề tài đa dạng đảm bảo đạt điểm cao và chất lượng, nhằm hỗ trợ cho những bạn đang quá bận rộn chưa có nhiều thời gian để triển khai bài làm chuyên đề thực tập, hoặc thậm chí gần tới hạn nộp bài, giáo viên đưa ra yêu cầu quá khó so với năng lực hiện tại… Tất cả những vấn đề bạn đang gặp trục trặc trong quá trình triển khai bài làm sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn tìm đến ngay dịch vụ làm thuê chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài chuyên đề trọn gói,giá cả phải chăng nên bạn không cần phải lăng tăng suy nghĩ nữa nhé.

1.Nghiên cứu định tính sự hài lòng của khách hàng về ẩm thực

1.1.Khảo sát sơ bộ

Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm khám phá, bổ sung và điều chỉnh các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm trong mô hình.

Phỏng vấn các đối tượng được lựa chọn theo phương pháp thuận tiện nhưng vẫn phản ảnh được đặc trưng của tập hợp mẫu quan sát.

Sự hài lòng của khách hàng về ẩm thực đối tượng được chọn để tham gia nghiên cứu định tính là người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và từng sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Kichi Kichi.

Nội dung phỏng vấn: Dựa trên các khái niệm cần đo lường trong mô hình, tham khảo thang đo sơ bộ của các tác giả nước ngoài. Tác giả trao đổi từng nhóm thành phần ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi, các biến quan sát cho từng thang đo các thành phần trong mô hình.

Phương Pháp Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực
Phương Pháp Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực

1.2.Thang đo chính thức

Phương pháp nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đánh giá lại nội dung thang đo để người tham gia khảo sát định tính xem nội dung kết quả của mình có cần điều chỉnh, thang đo đọc có dễ hiểu không, có cần thêm bớt biến hay không. bất kỳ quan sát hay không.

Sau kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy các biến quan sát của mô hình không có sự thay đổi so với thang đo sơ bộ.

Bảng 6: Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết Nội dung Tác động
H1 Chất lượng cảm nhận có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi (+)
H2 Giá cả cảm nhận có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi (+)
H3 Nhận biết thương hiệu có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi (+)
H4 Niềm tin thương hiệu có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi (+)
H5 Thái độ đối với chiêu thị có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi (+)

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ

2.Nghiên cứu định lượng về sự hài lòng của khách hàng

2.1.Thống kê mô tả

Sự hài lòng của khách hàng về ẩm thực thống kê mô tả là việc mô tả dữ liệu bằng các phép tính và các chỉ số thống kê thông thường như số trung bình, số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn,… Thực hiện thống kê mô tả nhằm mục đích thống kê được tần suất, phần trăm các thông tin cá nhân của khách hàng đánh giá để đánh giá được đặc điểm của người trả lời bảng câu hỏi khảo sát và kiểm định sự khác biệt trong mức độ đánh giá của các nhóm. Trong nghiên cứu này, tác giả muốn thống kê mô tả về các yếu tố nhân khẩu học: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập của đối tượng khảo sát.

2.2.Đánh giá sơ bộ thang đo

Đánh giá hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha: Mục đích Phương pháp này cho phép phân tích nhằm tìm ra những mục câu hỏi cần giữ lại và những mục câu hỏi cần bỏ đi trong các mục đưa vào kiểm tra (Trọng & Ngọc, 2008). Hay nói cách khác là giúp loại đi những biến quan sát, những thang đo không đạt. Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên.

Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach’s Alpha từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường tốt, từ 0,7 đến gần 0,8 là sử dụng được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang đo lường là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu (Trọng & Ngọc, 2008).

2.3.Phân tích nhân tố khám phá

Phương pháp nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng phân tích nhân tố được sử dụng chủ yếu để đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Phương pháp này rất có ích cho việc xác định tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. Trong phân tích nhân tố EFA, các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến một số tiêu chuẩn bao gồm:

Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy): là một chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số của KMO lớn (giữa 0,5 và 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố là thích hợp. Nếu chỉ số KMO nhỏ hơn 0,5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu. Kiểm định Bartlett’s (trong phân tích nhân tố, cần kiểm định mối tương quan của các biến với nhau (H0: các biến không có tương quan với nhau trong tổng thể). Nếu giả thuyết H0 không được bác bỏ thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp. Nếu kiểm định này có ý nghĩa (sig. <0.05) thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể (Trọng & Ngọc, 2008).

Hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố (Factor loadings): là những hệ số tương quan đơn giữa các biến và các nhân tố, hệ số này ≥ 0,5 (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998).

Phương pháp nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích lớn hơn 50% ((Trọng & Ngọc, 2008). Phương pháp trích “Principal Component Analysis” được sử dụng trong phân tích nhân tố thang đo các thành phần độc lập.

Hệ số eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) lớn hơn 1.

Khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố ≥ 0,3 để đảm bảo giá trị phân biệt giữa các nhân tố.

XEM THÊM : 37 Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn

Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực
Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực

2.4.Phân tích tương quan person

Các nhân tố đại diện được hình thành từ bước phân tích nhân tố khám phá EFA được đưa vào phân tích tương quan Pearson nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình, từ đó khẳng định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc và phù hợp để phân tích hồi quy tuyến tính.

Phương pháp nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng các thang đo được đánh giá đạt yêu cầu được đưa vào phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết. Phân tích tương quan Pearson được thực hiện giữa biến phụ thuộc và biến độc lập nhằm khẳng định có mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập, khi đó việc sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính là phù hợp. Mối tương quan giữa biến độc lập và các biến phụ thuộc càng chặt chẽ khi giá trị hệ số Pearson càng gần về 1. Vì những tương quan như vậy có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả phân tích hồi quy như gây ra hiện tượng đa cộng tuyến (Trọng & Ngọc, 2008).

2.5.Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính

Sau khi phân tích tương quan Pearson các biến độc lập và biến phụ thuộc được sử dụng để phân tích hồi quy tuyến tính thông qua đó kiểm định mối quan hệ tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc trong mô hình (Trọng & Ngọc, 2008).

Hệ số kiểm định F và hệ số R2 được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của mô hình.

Kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình.

Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ số hồi quy từng thành phần.

Kiểm định giả thuyết về phân phối chuẩn của phần dư: dựa theo biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa với độ lệch chuẩn bằng 1 và giá trị trung bình bằng 0.

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến có tồn tại trong mô hình được đánh giá thông qua hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor).

Kiểm tra giả định về hiện tượng đa cộng tuyến thông qua giá trị của dung sai (Tolerance) hoặc hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor). Theo (Trọng & Ngọc, 2008) thì hệ số VIF > thì mô hình có dấu hiện xuất hiện tượng đa cộng tuyến.

2.6.Kiểm định đa cộng tuyến

Dựa vào hệ số VIF, khi thực hiện hồi quy đa biến, ta nhấn vào nút Statistics, xong chọn vào Collinearity diagnostics. Nếu hệ số phóng đại phương sai VIF (variance inflation factor) >4 thì có dấu hiệu đa cộng tuyến, đây là điều không mong muốn. Nếu VIF <4: không bị đa cộng tuyến (Trọng & Ngọc, 2008).

3.Phương pháp thu thập dữ liệu

3.1.Thu thập dữ liệu thứ cấp

Sự hài lòng của khách hàng về ẩm thực cơ sở lý thuyết và các bài viết được chọn lọc là nguồn dữ liệu thứ cấp quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu. Nguồn tác giả thu thập thông tin cho dữ liệu thứ cấp là: Các bài tham luận về lòng trung thành của khách hàng; bài giảng về phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu SPSS;… Ngoài ra còn sử dụng một số tài liệu trên sách, báo, luận văn, internet,…

3.2.Thu thập dữ liệu sơ cấp

Mẫu nghiên cứu:

Để chọn kích thước mẫu nghiên cứu phù hợp, theo các nhà nghiên cứu (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998), đối với phân tích nhân tố khám phá (EFA) cỡ mẫu tối thiểu N≥5*n (n: tổng số biến quan sát). Đối với tác giả (Tabachnick & Fidell, 1996 ) để tiến hành phân tích hồi quy một cách tốt nhất, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được tính theo công thức N≥8m+50 (trong đó N là cỡ mẫu, m là số biến độc lập của mô hình). Trong nghiên cứu này tác giả chọn kích thước mẫu đủ lớn để thỏa mãn cả hai điều kiện theo đề nghị của phương pháp nghiên cứu nhân tố EFA cỡ mẫu cần thiết là N≥5*23 = 115 mẫu; cỡ mẫu theo yêu cầu của phương pháp hồi quy là N≥50 + 8*5 = 90 mẫu. Vì thời gian và kinh phí giới hạn nên nghiên cứu chọn cỡ mẫu tối thiểu đạt yêu cầu nghiên cứu là 200 mẫu.

Phương pháp chọn mẫu:

Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất là chọn mẫu thuận tiện và chọn mẫu theo phán đoán để thực hiện mục tiêu nghiên cứu với thời gian, nguồn lực và chi phí có hạn.

Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu với kích cỡ mẫu là 200 đối tượng khảo sát. Phương pháp thu thập dữ liệu bằng bảng câu hỏi, điều tra trực tiếp phát phiếu khảo sát và thu lại ngay sau khi trả lời xong.

Để đạt được kích thước mẫu như trên, 200 bảng câu hỏi được phát ra. Bảng câu hỏi do đối tượng nghiên cứu tự trả lời là công cụ chính để thu thập dữ liệu. Mỗi câu hỏi được đo lường dựa trên thang đo Likert gồm 5 điểm. Cuộc khảo sát được thực hiện từ 08/05/2022 đến 14/05/2022. Sau khi thu thập dữ liệu, sẽ chọn ra các mẫu trả lời hữu ích nhất

4.Công cụ thu thập và xử lý dữ liệu

4.1.Công cụ thu thập dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng phỏng vấn là một kỹ thuật thu thập dữ liệu trong đó (người phỏng vấn) đặt câu hỏi bằng miệng cho người được phỏng vấn và người được phỏng vấn đáp lại bằng miệng (Gliner, Morgan, & Leech, 2000). Theo (Gliner, Morgan, & Leech, 2000) có hai loại phỏng vấn: Phỏng vấn chính thức/thân mật (Informal interview). Đối với bài nghiên cứu này, tác giả sảu dụng hình phỏng vấn không chính thức theo những câu hỏi đã định sẵn: bảng khảo sát giấy, người được phỏng vấn có thể không cần phải nói chuyện, mà chỉ cần đánh giá trên bảng câu hỏi đã định sẵn đó.

4.2.Công cụ xử lý dữ liệu

Số liệu sau khi thu về được cập nhật và lọc bằng phần mềm SPSS 20 để xử lý các thông tin định lượng. Kết quả sau khi phân tích dữ liệu là nền tảng để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Trên đây là toàn bộ Phương Pháp Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Ẩm Thực hay nhất mà mình đã liệt kê và đồng thời cũng đã chia sẻ đến cho các bạn sinh viên. Nếu như quá trình mình đã triển khai trên đây đủ để bạn hài lòng, bạn cần viết một bài chuyên đề về nhà hàng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết chuyên đề tốt nghiệp và hãy nhắn tin cho chúng tôi qua zalo/.telegram : 0934.573.149 để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo