Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình

Rate this post

Sau đây là mẫu báo cáo thực tập Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn có thể Download ở phía dưới bài viết này nhé

Bài viết Báo cáo thực tập khoa Luật dưới đây sẽ bao gồm lời mở đầu, đề cương chi tiết, một số kiến nghị và kết luận Báo cáo thực tập Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình, nếu các bạn có nhu cầu triển khai viết bài hoàn chỉnh, có chỉnh sửa theo các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì hãy nhắn tin với mình qua Zalo 0917 193 864 nhé

Xem thêm bài viết ===> Báo cáo thực tập ngành Luật

Tham khảo kho tàng bài mẫu ===> Báo cáo tại UBND

 

LỜI MỞ ĐẦU Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình

1. Lý do chọn đề tài

 • Quan hệ hôn nhân giữa vợ – chồng là một mối quan hệ được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng. Những quy định liên quan đến quan hệ vợ – chồng nói chung được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Trong đó có các quy định về đăng ký kết hôn và các quy định có liên quan được Luật hôn nhân và gia đình cũng như các văn bản pháp lý có liên quan điều chỉnh một cách chi tiết nhằm áp dụng trong thực tiễn một cách có hiệu quả. Hiện nay, không chỉ riêng ở Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới,việc xác lập quan hệ hôn nhân theo cách truyền thống của mọi người trong xã hội như theo phong tục cưới mà không có đăng ký trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho dù quan hệ đó được mọi người công nhận nhưng pháp luật lại không thừa nhận, việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người trong mối quan hệ hôn nhân và có sự ảnh hưởng không nhỏ nếu kết thúc quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng. Vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc ĐKKH đóng vai trò quan trọng và bắt buộc đối với các cặp đôi trong quá trình chung sống.
 • Hiện nay, vấn đề ĐKKH đã và đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng rất được các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương thực hiện một cách cụ thể trong quá trình cải cách hành chính trong thực tế. Các văn bản pháp luật về vấn đề này đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ thông qua việc ban hành và đưa vào thực hiện các văn bản về HN&ĐG, hộ tịch, cư trú về vấn đề ĐKKH. Với tính ưu việt và tầm quan trọng của vấn đề đăng ký kết hôn đã trở thành các quy định quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong quan hệ này đã khẳng định vai trò quan trọng trong các quy định về vấn đề HN&GĐ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 • Do vậy góp phần hoàn thiện quy định về quá trình tăng cường sự quản lý của Nhà nước về dân cư là điều vô cùng cần thiết. Điều này đã giúp cho hoạt động quản lý của Nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn. Tuy vậy, thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động đăng ký kết hôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Thực tế ở nước ta, đặc biệt là Xã Thạch Bình bên cạnh những kết quả đã đạt được trong vấn đề quy định về đăng ký kết hôn còn bộc lộ những hạn chế trong quá trình thực hiện. Vì vậy, bản thân em xin chọn đề tài : “ Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên” làm đề tài báo cáo thực tập nhằm góp phần quan trọng để phát hiện những hạn chế của pháp luật ở nước ta hiện nay nói chung và Xã Thạch Bình nói riêng.

2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

Báo cáo tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu sau đây:

– Làm rõ những vấn đề lý luận về ĐHKH và thủ tục ĐKKH;

– Làm sáng tỏ thực tiễn triển khai thủ tục ĐKKH tại UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

– Đề xuất được những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thủ tục ĐKKD và nâng cao hiệu quả công tác ĐKKH tại UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu

 • Báo cáo được thực hiện dựa trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan hệ hôn nhân và gia đình để phân tích, lý giải các vấn đề.

* Phạm vi nghiên cứu

 • – Báo cáo tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn như Luật hôn nhân và gia đình 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành v.v.
 • – Về thời gian: các số liệu được sử dụng từ năm 2017 – 2019.
 • – Về không gian: giới hạn trên địa bàn UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

4. Kết cấu đề tài

Ngoài mở đầu, kết luận, nội dung của báo cáo gồm 03 chương:

 • Chương 1: Khái quát về thủ tục đăng ký kết hôn và pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn
 • Chương 2: Thực tiễn thực hiện đăng ký kết hôn tại UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • Chương 3: Một số kiến nghị

Đề cương Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình

LỜI MỞ ĐẦU

 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
 • 3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
 • 4. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • 1.1. Khái niệm và đặc điểm đăng ký kết hôn
 • 1.2 Vai trò của quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký kết hôn

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN TỈNH TÂY NINH

 • 2.1 Khái quát về UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và thực trạng công tác đăng ký kết hôn
 • 2.1.1 Khái quát về UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • 2.1.2 Thực trạng công tác tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • 2.2. Đánh giá việc thực hiện đăng ký kết hôn tại UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • 2.2.1 Đối với UBND xã
 • 2.2.2 Đối với người yêu cầu thủ tục đăng ký kết hôn.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI UBND XÃ THẠCH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

 • 3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn
 • 3.2. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đăng ký kết hôn tại UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • 3.2.1 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ tư pháp hộ tịch
 • 3.2.2 Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các pháp luật về đăng ký kết hôn

KẾT LUẬN 

DANH MỤC TÀI LIỆU

KẾT LUẬN Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình

 • Quản lý hộ tịch và ĐKKH là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Đông thời có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, đáp ứng với chương trình cải cách tư pháp trong tình hình mới. Pháp luật – công cụ quản lý xã hội của nhà nước cũng phát huy tốt ý nghĩa của mình trong việc quản lý hộ tịch và ĐKKH và xử lý các hành vi vi phạm trong vấn đề này. Nhìn chung Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp lý có liên quan cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định tương đối đầy đủ, hợp lý những vấn đề cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế, khi triển khai, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các quy định quản lý hộ tịch và ĐKKH chưa thực sự được áp dụng phổ biến, nhiều vi phạm về vấn đề này đã có những tác động không nhỏ đến cộng đồng, đồng thời những ảnh hưởng của các hành vi đó mang tính chất lâu dài, nghiêm trọng và khó khắc phục về tình trạng ban đầu. Do đó, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả những quy định của pháp luật về vấn đề này một cách chính xác các quyền lợi mà pháp luật đã trao. Từ đó, khẳng định tính tất yếu về việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực này được thực hiện một cách chặt chẽ và đầy đủ, giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật có thể áp dụng pháp luật một cách linh hoạt, hợp lý bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể được pháp luật quy định.
 • Trên địa bàn UBND xã Thạch Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, việc áp dụng các quy định về đăng ký kết hôn đã đạt được nhiều kết quả tốt, cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn những khó khăn và hạn chế xuất phát từ các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật, các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành
 • Để khắc phục được những hạn chế này, khóa luận đã đưa ra được một số giải pháp bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn như: Định hướng về hoàn thiện pháp luật về đăng ký kết hôn, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan NN có thẩm quyền, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường và xử lý vi phạm pháp luật quản lý hộ tịch và ĐKKH trong lĩnh vực này.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Kết Hôn thuộc Luật Hộ tịch, các bạn sinh viên có thể tham khảo Bài viết trên mình giới thiệu đến các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập Thực tiễn áp dụng trong việc đăng ký kết hôn tại UBND xã thạnh bình hoặc cùng đọc các bài viết về Luật hộ tịch dưới đây nhé, các bạn tham khảo nhé. Trong quá trình viết bài có gặp khó khăn hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua Zalo 0917 193 864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Xem thêm bài viết về Luật Hộ tịch ===> Báo cáo Luật hộ tịch

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo