Tổng hợp 36 đề tài tiểu luận ngành luật tham khảo cho Sinh Viên

Tổng hợp 36 đề tài tiểu luận ngành luật tham khảo cho Sinh Viên
1 (20%) 1 vote

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN NGÀNH LUẬT, BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Đề tài tiểu luận ngành luật Dân sự:

1. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
2. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đề tài tiểu luận ngành luật Lao động:

3. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
4. Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đề tài tiểu luận ngành luật Thương mại:

5. Quyền tự do kinh doanh – Sự tương thích giữa Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014.
6. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh – Lý luận và thực tiễn.

Đề tài tiểu luận ngành luật Hình sự:

7. Hệ thống hình phạt và hình phạt theo quy định của BLHS năm 1999 SĐBS 2009, nêu và đánh giá những điểm mới của các hình phạt theo quy định của BLHS 2015 SĐBS năm 2017.
8. So sánh tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng quy định của BLHS năm 1999 SĐBS 2009 và quy định của BLHS 2015 SĐBS năm 2017.

Đề tài tiểu luận ngành luật Tố tụng hình sự:

9. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án” trong tố tụng hình sự
10. Biện pháp ngăn chặn “Đặt tiền để bảo đảm” trong tố tụng hình sự

Đề tài tiểu luận ngành luật Sở hữu trí tuệ:

11. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và nhãn hiệu.
12. Giới thiệu các điều ước quốc tế về quyền sở hữu công nghiệp.

Đề tài tiểu luận ngành luật Hành chính:

13. Quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng tại tỉnh Bình Dương.
14. Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên tại tỉnh Bình Dương
15. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
16. Cải cách thủ tục hành chính ( ở một lĩnh vực, một địa phương cụ thể)
17. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính (ở một địa phương cụ thể)

Đề tài tiểu luận ngành luật Tố tụng hành chính:

18. Xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính
19. Tranh tụng trong tố tụng hành chính

Đề tài tiểu luận ngành luật Thuế:

20. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục thất thu thuế ở Việt Nam.
21. Phân tích tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.\\

Đề tài tiểu luận ngành luật Ngân hàng:

22. So sánh bản chất pháp lý của hợp đồng tín dụng trong mối quan hệ hợp đồng vay tài sản.
23. Cơ sở pháp lý của họat động tái cấu trúc các ngân hàng thương mại hiện nay.

Đề tài tiểu luận ngành luật Ngân sách nhà nước:

24. Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi ngân sách nhà nước đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia.
25. Việc chi tiêu ngân sách nhà nước ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia

Đề tài tiểu luận ngành luật Tố tụng dân sự:

26. Đương sự trong tố tụng dân sự – thực trạng và kiến nghị
27. Nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam – thực trạng và kiến nghị
28. Hòa giải trong thủ tục sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự – thực trạng và kiến nghị
29. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Việt Nam – thực trạng và kiến nghị

Đề tài tiểu luận ngành luật Môi trường:

30. Xử lý vi phạm pháp luật về môi trường – thực trạng và giải pháp
31. Pháp luật đảm bào an toàn vệ sinh thực phẩm – thực tiễn thực hiện tại địa phương
32. Giải quyết tranh chấp về môi trường – thực trạng và giải pháp
33. Pháp luật quản lý về quản lý chất thải – thực trạng và kiến nghị

Đề tài tiểu luận ngành luật Thương mại quốc tế:

34. Vấn đề chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.
35. Các tranh chấp điển hình về hợp đồng thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn.

Đề tài tiểu luận ngành luật Hôn nhân và gia đình:

36. Những điểm mới quy định trong Luật hôn nhân gia đình năm 2014 so với Luật hôn nhân gia đình năm 2000.

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0917193864