Chuyên Đề Thực Tập Hoạt Động Bán Hàng [Top 5+ Đề Cương]

5/5 - (17 bình chọn)

Chào bạn, có phải bạn đang tìm Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Hoạt Động Bán Hàng? Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một số đề cương chuyên đề thực tập hoạt động bán hàng phù hợp với các bạn sinh viên đang học ngành quản trị kinh doanh đáng để xem và theo dõi mà các bạn không nên bỏ qua nhé! Những đề cương đã được mình chọn lọc và liệt kê kĩ càng cho nên các bạn hãy cùng mình xem và theo dõi ngay bài viết này nhé!

Hiện tại, bên mình còn có cả dịch vụ nhận viết thuê chuyên đề thực tập với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay,với mục đích nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai nội dung bài làm vì do quá bận rộn không có nhiều thời gian,hay giáo viên đưa ra yêu cầu quá khắt khe,hoặc thậm chí bạn không có đủ tài liệu liên quan để triển khai bài làm.Bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận làm bài chuyên đề cho hàng loạt các bạn sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng,sư phạm và đồng thời đã đạt được kết quả rất tốt! Cho nên,nếu như các bạn có nhu cầu cần viết thuê một bài chuyên đề thực tập hoàn chỉnh thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận làm chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói nhé!


Mẫu 1 : Đề cương chuyên đề thực tập bán hàng công ty nhôm kính

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG

 • 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • 1.1.1 Khái niệm về quản trị bán hàng
 • 1.1.2 Đặc điểm của quản trị bán hàng
 • 1.1.3 Vai trò của quản trị bán hàng
 • 1.1.4 Kênh phân phối bán hàng
 • 1.1.5 Các hình thức bán hàng
 • 1.1.5.1 Căn cứ vào địa điểm giao hàng cho khách hàng
 • 1.1.5.2 Theo khâu lưu chuyển hàng hóa
 • 1.1.5.3 Theo phương thức bán
 • 1.1.5.4 Theo mối quan hệ thanh toán
 • 1.1.5.5 Bán hàng trực tiếp, bán hàng từ xa qua điện thoại, bán hàng qua môi giới, qua nhân viên tiếp thị, qua mạng internet…
 • 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • 1.2.1 Những nội dung cơ bản của quản trị bán hàng
 • 1.2.1.1 Xác định mục tiêu bán hàng
 • 1.2.1.2 Lập kế hoạch bán hàng
 • 1.2.1.3 Tổ chức lực lượng bán
 • 1.2.1.4 Quản trị hoạt động của lực lượng bán hàng
 • 1.2.1.5 Kiểm soát, đánh giá và kết quả điều chỉnh
 • 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản trị bán hàng
 • 1.2.2.1 Đánh giá kết quả bán hàng
 • 1.2.2.2 Chi phí bán hàng
 • 1.2.2.3 Kết quả và hiệu quả bán hàng
 • 1.3 CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG.
 • 1.3.1 Nhân tố khách quan
 • 1.3.1.1 Ảnh hưởng của môi trường văn hoá xã hội
 • 1.3.1.2 Ảnh hưởng của môi trường chính trị và pháp luật
 • 1.3.1.3 Ảnh hưởng của môi trường kinh tế
 • 1.3.1.4 Ảnh hưởng của thị trường và cung cầu hàng hoá trên thị trường
 • 1.3.2 Nhân tố chủ quan
 • 1.3.2.1 Ảnh hưởng của sản phẩm
 • 1.3.2.2 Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức và các điều kiện vật chất cho hoạt động bán hàng
 • 1.3.2.3 Ảnh hưởng của trình độ và kỹ năng của lực lượng bán
 • 1.3.2.4 Ảnh hưởng của tiềm lực tài chính doanh nghiệp
 • 1.3.2.5 Ảnh hưởng của tiềm năng con người
 • 1.3.2.6 Ảnh hưởng của tiềm lực vô hình
 • 1.3.2.7 Ảnh hưởng của phương thức thanh toán
 • 1.3.2.8 Ảnh hưởng của công tác xúc tiến
 • 1.3.2.9 Ảnh hưởng bởi khả năng kiểm soát, sự chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá của doanh nghiệp

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG

 • 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • 2.1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty TNHH nhôm kính Hoàng Long
 • 2.1.1.1 Khái quát về Hoàng Long
 • 2.1.1.3 Các sản phẩm chính của công ty phân phối
 • 2.1.1.4 Thực trạng cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH nhôm kính Hoàng Long trong những năm gần đây
 • 2.1.1.5 Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty TNHH nhôm kính Hoàng Long
 • 2.1.1.6 Khách hàng và thị trường tiêu thụ của Hoàng Long
 • 2.1.1.8 Cơ sở vật chất – trang thiết bị của công ty
 • 2.1.1.9 Mức độ cạnh tranh
 • 2.1.2 Những yêu cầu cơ bản của quản trị bán hàng
 • 2.2 PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG HIỆN NAY TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG
 • 2.2.1 Thực trạng công tác hoạch định bán hàng của công ty
 • 2.2.1.1 Thực trạng phân tích thị trường – khách hàng và dự báo bán hàng
 • 2.2.1.2 Thực trạng xác định mục tiêu bán hàng
 • 2.2.2 Thực trạng xây dựng các chính sách bán hàng
 • 2.2.2.1 Thực trạng xây dựng chính sách mặt hàng kinh doanh
 • 2.2.2.2 Chính sách sản phẩm
 • 2.2.2.3 Thực trạng công tác xây dựng chính sách giá
 • 2.2.2.4 Thực trạng chính sách phân phối
 • 2.2.2.5 Thực trạng chính sách truyền thông
 • 2.2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động bán hàng
 • 2.2.3.1 Tiếp cận khách hàng
 • 2.2.3.2 Gặp gỡ khách hàng và ký kết hợp đồng
 • 2.2.3.3 Chính sách sau bán hàng
 • 2.2.4 Thực trạng tổ chức lực lượng bán hàng
 • 2.2.4.1 Mục tiêu đối với lực lượng bán hàng
 • 2.2.4.3 Lựa chọn nhân viên bán hàng
 • 2.2.4.4 Tạo động lực cho nhân viên bán hàng
 • 2.2.5 Thực trạng lãnh đạo bán hàng tại công ty
 • 2.2.6 Thực trạng kiểm soát đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản trị bán hàng
 • 2.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ VÀ TỒN TẠI VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những tồn tại nguyên nhân

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG

 • 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG TRONG THỜI GIAN TỚI
 • 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG
 • 3.2.1 Các giải pháp liên quan đến chủ thể tham gia quản trị bán hàng
 • 3.2.1.1 Nâng cao năng lực quản trị đối với lực lượng lãnh đạo bán hàng
 • 3.2.1.2 Tạo dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và hoàn thiện công tác tổ chức lực lượng bán hàng
 • 3.2.1.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát bán hàng
 • 3.2.2 Giải pháp liên quan đến các quyết định của nhà quản trị
 • 3.2.2.1 Nâng cao công tác nghiên cứu thị trường và dự báo bán hàng
 • 3.2.2.2 Hoàn thiện các chính sách bán hàng
 • 3.2.2.3 Hoàn thiện sản xuất kinh doanh
 • 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng phục vụ để giữ uy tín với khách hàng
 • 3.3 TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tổng hợp [99+] bài mẫu ===> chuyên đề thực tập Quản trị bán hàng

Mẫu 2 : Đề cương chuyên đề thực tập Hoạt động bán hàng công ty xây dựng

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
 • 5. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SX TMDV HƯNG THỊNH

 • 1.1. Tổng quan về Công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.1. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Định hướng phát triển
 • 1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty
 • 1.3.2. Chức năng – Nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty
 • 1.5. Tình hình nhân sự của Công ty

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SX TMDV HƯNG THỊNH

 • 2.1. Phân tích hoạt động bán hàng của Công ty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh
 • 2.1.1. Vai trò của hoạt động bán hàng đối với Công ty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh.
 • 2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty
 • 2.1.2.1. Yếu tố môi trường vĩ mô
 • 2.1.2.2. Yếu tố môi trường vi mô
 • 2.1.2.3 Yếu tố nội bộ Công ty
 • 2.1.4. Ma trận SWOT của Công ty
 • 2.1.5. Phân tích hoạt động bán hàng ở Công ty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh
 • 2.1.5.1 Quy trình bán hàng:
 • 2.1.5.2. Thực trạng quản trị lực lượng bán hàng
 • 2.2. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty.
 • 2.2.1 Những ưu điểm đạt được
 • 2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV HƯNG THỊNH

 • 3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công ty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh.
 • 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.
 • 3.2.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng
 • 3.2.1. Hoàn thiện hoạt động quản trị lực lượng bán hàng
 • 3.2.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
 • 3.2.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.2.5. Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
 • 3.2.6. Một số hoạt động khác
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC
THAM KHẢO THÊM => Tổng hợp [99+] Đề cương mẫu chuyên đề thực tập

Mẫu 3 : Đề cương chuyên đề thực tập Quản trị bán hàng công ty Inox

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM INOX ĐOÀN

 • 1.1. Tên Doanh nghiệp – Vị trí – Địa điểm – Địa chỉ liên hệ
 • 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
 • 1.3. Loại hình doanh nghiệp
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2. Ngành nghề kinh doanh
 • 1.3.3. Sản xuất; thương hiệu; mặt hàng chính của doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • 2.1. Tóm tắt các kết quả hoạt động qua các giai đoạn từ 2019 – 2021
 • 2.2. Những khó khăn tồn tại và hướng phát triển
 • 2.2.1 Thuận lợi
 • 2.2.2 Khó khăn
 • 2.2.3. Phương hướng phát triển của công ty

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM INOX ĐOÀN

 • 3.1.Thị trường kinh doanh của công ty
 • 3.1.1. Khách hàng mục tiêu
 • 3.1.2. Đối thủ cạnh tranh
 • 3.2. Công tác quản trị bán hàng tại công ty
 • 3.2.1. Lập kế hoạch bán hàng
 • 3.2.2. Tổ chức bộ máy bán hàng
 • 3.2.3. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
 • 3.2.4. Kiểm soát hoạt động bán hàng
 • 3.3. Đánh giá công tác quản trị bán hàng tại công ty
 • 3.3.1. Những điểm mạnh
 • 3.3.2. Những điểm hạn chế

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM INOX ĐOÀN

 • 4.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hang
 • 4.2. Xây dựng đội ngũ quản trị và lực lượng bán hàng vững mạnh
 • 4.3. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 4.4. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá nhân viên bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương chuyên đề thực tập Công tác bán hàng công ty Hóa chất

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục đích nghiên cứu
 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 5. Kết cấu của báo cáo

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CN SAMSUNG VIỆT NAM

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.4. Đặc điểm về nhân sự tại công ty trong 3 năm 2019 – 2021
 • 1.5. Quy trình Công nghệ sản xuất

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CN SAMSUNG VIỆT NAM

 • 2.1 Mô tả và đánh giá công việc được giao
 • 2.1.1. Mô tả công việc được giao
 • 2.1.2 Đánh giá công việc được giao
 • 2.2. Thực trạng hoạt động quản trị bán hàng của Công ty TNHH Hóa Chất CN SamSung Việt Nam
 • 2.2.1. Mục tiêu bán hàng
 • 2.2.2. Cấu trúc, tổ chức lực lượng bán hàng
 • 2.2.3. Tuyển dụng và đào tạo
 • 2.2.3.1. Tuyển chọn nhân viên
 • 2.2.3.2. Đào tạo nhân viên
 • 2.2.4. Triển khai bán hàng
 • 2.2.4.1. Chế độ đãi ngộ lực lượng bán hàng
 • 2.2.4.2. Nghiệp vụ bán hàng của nhân viên bán hàng
 • 2.2.4.3. Tổ chức nghiệp vụ bán hàng ở các cửa hàng
 • 2.2.5. Đánh giá kết quả bán hàng
 • 2.2.5.1. Kết quả bán hàng theo tiêu thức địa lý
 • 2.2.5.2. Kết quả bán hàng theo phương thức bán
 • 2.2.5.3. Kết quả bán hàng theo từng nhãn hàng
 • 2.3. Đánh giá về hoạt động quản trị bán hàng của Công ty TNHH Hóa Chất CN SamSung Việt Nam
 • 2.3.1. Những thành tựu đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CN SAMSUNG VIỆT NAM

 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Hóa Chất CN SamSung Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022
 • 3.1.1. Định hướng chung
 • 3.1.2. Định hướng phát triển cho bộ phận bán hàng
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Hóa Chất CN SamSung Việt Nam
 • 3.2.1. Xác định mục tiêu bán hàng cụ thể, rõ ràng
 • 3.2.2. Tăng cường xây dựng chiến lược bán hàng cho từng quý, từng năm
 • 3.2.3. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các đại lý, mở thêm các cửa hàng Đẩy mạnh công tác tìm kiếm đại lý
 • 3.2.4. Nâng cao nghiệp vụ bán hàng của đội ngũ nhân viên bán hàng tại các cửa hàng
 • 3.2.5. Giải pháp cho quy trình tuyển chọn nhân viên bán hàng
 • 3.2.5. Cải thiện chế độ đãi ngộ lực lượng bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương chuyên đề thực tập Quy trình bán hàng công ty nội thất

 • CHƯƠNG : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
 • LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
   
 • MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
 • ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
 • KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI:

CHƯƠNG1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG

 • QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • Định nghĩa quản trị bán hàng
 • Vai trò, phân loại của hoạt động bán hàng.
 • Quy trình và nghiệp vụ bán hàng.
 •  HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC BÁN
 • Các phương thức, hình thức và thủ thuật bán hàng
 •  Các phương thức và hình thức bán hàng . . . Các hình thức hỗ trợ bán hàng
 • QUY TRÌNH MARKETING
 • Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
 •  Phương pháp nghiên cứu.
 • Công cụ nghiên cứu.
 • Thu thập thông tin
 • Phân tích thông tin
 • Trình bày các kết quả thu được

CHƯƠNG 2:………… PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
 • MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU:
 • Giả thiết nghiên cứu:
 • Mô hình nghiên cứu
 • Thiết kế bảng câu hỏi: (xem phụ lục)  KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU: XỬ LÝ SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS . . Phân tích mô tả thống kê . . Kiểm định các biến
 • CHƯƠNG : TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
 • PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THÔNG TIN THỨ CẤP
 • Giới thiệu về Công ty
 • Cơ cấu tổ chức:
 • Nguồn nhân lực :
 • Nguồn lực tài chính:
 • THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HỒNG PHÚC
 • Cơ cấu tổ chức hoạt động bán hàng hiện tại của công ty
 • Mục tiêu bán hàng
 • Chiến lược bán hàng
 • Chiến lược tiếp xúc khách hàng và chào hàng
 • Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng
 • Tổ chức lực lượng bán hàng
 • Triển khai kế hoạch bán hàng
 • Giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng
 •  Chính sách bán hàng và chính sách khách hàng
 • PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SƠ CẤP:
 • Khách hàng:
 • Khảo sát từ phía nhân viên
 • THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
 • Thuận lợi:
 • Khó Khăn

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY NỘI THẤT HỒNG PHÚC

 • CHIẾN LƯỢC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TỪ NAY ĐẾN NĂM .
 • SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TỪ NAY ĐẾN .
 •  CÁC BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG.
 • Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường.
 •  Khắc phục tình trạng vốn và huy động các nguồn lực.
 • Tăng cường ngân sách cho hoạt động bán hàng.
 • Tăng cường hoạt động giao dịch bán hàng.
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC THAM KHẢO

Trên đây là toàn bộ Đề Cương Chuyên Đề Thực Tập Hoạt Động Bán Hàng đã được mình chọn lọc và liệt kê kĩ càng gửi gấm đến cho các bạn sinh viên đang cần làm đề tài như mình nhưng chưa thể triển khai đề cương thì nên theo dõi tài liệu trên đây nhé.Và ngoài đọc tài liệu ra thì các bạn có thể tải miễn phí flie này về máy để tham khảo nhé, nhưng lưu ý chỉ tải để tham khảo thôi nhé,vì đây là tài liệu đề cương mẫu cho nên đã được rất nhiều bạn sinh viên tải đi tải lại cho nên không được áp dụng vì tỉ lệ trùng lặp rất cao. Nếu bạn cần làm một bài đề cương chuyên đề thực tập hoặc full bài chuyên đề với bất kì đề tài hay ngành nghề nào thì hãy tìm đến ngay dịch vụ thuê viết chuyên đề thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được hỗ trợ từ A đến Z nhé!

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo