Viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐH Lao động Xã hội GIÁ RẺ

Viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐH Lao động Xã hội GIÁ RẺ
Đánh giá bài viết

Quản trị kinh doanh ĐH Lao động Xã hội GIÁ RẺ – UY TÍN như Quản lý nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự,… hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đh lao động xã hội.

Ngoài ra, nếu bạn nào không có thời gian có thể liên hệ để mình có thể viết bài giúp các bạn. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập quản trị kinh doanh của mình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên nhé. SDT/zalo 0917 193 864

Viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐH Lao động Xã hội giá rẻ uy tín

Chào các bạn sinh viên, chắc hẳn có một số bạn đang loay hoay tìm cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐH Lao động & Xã hội. Như có bạn thì sắp đến hạn chốt đề tài, nộp đề cương nhưng vẫn chưa tìm ra được đề tài chuyên ngành quản trị kinh doanh hay phù hợp với công ty đang thực tập, có bạn thì chọn được đề tài nhưng không biết cách viết đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh. hoặc có bạn thì kém may mắn hơn khi lại đến lúc nộp đề tài, đề cương mà giờ vẫn chưa có công ty thực tập xác nhận hoặc đến phút thứ 89 họ trở quẻ không đóng dấu xác nhận nữa,…v.v…rất là nhiều lý do khiến các bạn mất ăn mất ngủ, dẫn đến stress. Thì  nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐH Lao Động Xã Hội hay – ĐIỂM CAO để khi mà bạn có thể vừa làm bài mà vẫn ăn ngủ ngon, đầu óc thư thái nhé.

MỞ ĐẦU

Phần này là cần thiết và bắt buộc. Mục đích của phần này là trình bày vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh nhất định. Phần mở đầu đóng vai trò quan trọng trong việc phác thảo khung sườn của đề tài, do vậy cần được viết một cách thận trọng, súc tích, rõ ràng. Phần mở đầu bao gồm các nội dung sau:

 1. Lý do chọn đề tài

Trong mục này sinh viên phải chứng tỏ được lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu. Một số lý do có thể gồm:

– Tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của vấn đề nghiên cứu;

– Vấn đề chưa được nghiên cứu hay nghiên cứu chưa sâu, còn những nội dung cần tiếp tục tìm hiểu, làm rõ;

– Vấn đề nghiên cứu đang có tính thời sự cao, cần được giải quyết;

– Vấn đề mà qua nghiên cứu sơ bộ cho thấy tại Đơn vị thực tập có nhiều tồn tại cần khắc phục;

– Xuất phát từ yêu cầu của Đơn vị thực tập.

 1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu: Sinh viên cần xác định rõ đích đến cuối cùng của việc nghiên cứu đề tài là gì? Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng là tiền đề cho việc xây dựng một kết cấu nội dung tốt và đảm bảo cho sinh viên hướng nghiên cứu thành công. Mục tiêu nghiên cứu thường liên quan trực tiếp đến tên gọi của đề tài. Mỗi báo cáo có thể có một mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể riêng biệt.

Nhiệm vụ nghiên cứu: Sinh viên liệt kê những nhiệm vụ cụ thể phải giải quyết trong báo cáo phù hợp với mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đã được chỉ ra. Nói cách khác, để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu thì trong báo cáo cần phải làm những gì? và khi hoàn thành các nhiệm vụ chỉ ra thì mục tiêu sẽ được thực hiện.

Một số đề tài chuyên ngành quản trị kinh doanh đh lao động xã hội

 1. Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại….
 2. Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại….
 3. Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Kiến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại…..
 4. Chuyên đề tốt nghiệp Tạo động lực lao động: Nâng cao công tác tạo động lực làm việc cho người lao động
 5. Chuyên đề tốt nghiệp Marketing sản phẩm: Nâng cao công tác marketing sản phẩm….
 6. Báo cáo thực tập Marketing online: Một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động marketing online tại …
 7. Báo cáo thực tập Quản trị kênh phân phối: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối tại….
 8. Báo cáo thực tập Hoạt động bán hàng
 9. …v.v…
viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh
viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–           Đối tượng nghiên cứu là tổng thể những khía cạnh /nội dung có liên quan đến đề tài, được sinh viên lựa chọn phù hợp với ngành, hoàn cảnh nghiên cứu.

Ví dụ với đề tài về “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực tại Công ty X” thì đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực, những giải pháp tạo động lực và thực trạng công tác tạo động lực của Công ty X.

–           Phạm vi nghiên cứu là giới hạn không gian, thời gian và nội dung mà báo cáo đề cập. Việc xác định rõ phạm vi nghiên cứu là để đảm bảo tính đầy đủ của nội dung báo cáo, tránh lan man làm mất tính tập trung vào những nhiệm vụ nghiên cứu. Khi viết mục này sinh viên cần làm rõ: (1) Phạm vi về không gian: là tên / địa điểm của Đơn vị thực tập; (2) Phạm vi về thời gian: là khoảng thời gian thu thập dữ liệu cũng như ứng dụng các kết quả nghiên cứu; và (3) Phạm vi về vấn đề nghiên cứu: chỉ rõ giới hạn của những nội dung nghiên cứu.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Trong mục này sinh viên dự kiến các phương pháp sẽ được áp dụng để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra cho báo cáo. Các phương pháp lựa chọn có thể gồm: nghiên cứu định tính (dữ liệu thu thập chủ yếu ở dạng chữ, không đo lường bằng số lượng và qua nghiên cứu tài liệu, tình huống,…) và nghiên cứu định lượng (thu thập dữ liệu qua bảng câu hỏi có cấu trúc, phỏng vấn, quan sát bằng những công cụ khác).

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung chính là các chương của một báo cáo có thể được kết cấu theo những dạng khác nhau tùy theo tính chất chuyên môn của đề tài cũng như phương pháp giải quyết đề tài mà sinh viên lựa chọn. Kết cấu của báo cáo do sinh viên đề xuất được chấp nhận nếu như vậy là phù hợp và tốt hơn cho việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra (03 chương, 04 chương hoặc 05 chương). Dưới đây là những định hướng cơ bản cho trường hợp báo cáo gồm 3 chương chính.

CÁCH VIẾT CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ KINH DOANH – BÁO CÁO THỰC TẬP 

Chương 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN < VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU>

Chương này tập trung trình bày cơ sở lý luận (lý thuyết, giả thuyết khoa học,…) được sử dụng trong đề tài và thường đề cập đến những vấn đề mang tính lý luận liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ của báo cáo như: khái niệm, vị trí, vai trò, nội dung, những nhân tố ảnh hưởng, giải pháp,… Nội dung có thể bao gồm:

– Những vấn đề cơ bản về <vấn đề nghiên cứu>.

– Những nội dung về lý luận liên quan đến việc đánh giá thực trạng của <vấn đề nghiên cứu>.

– Những nội dung về lý luận liên quan đến việc đề xuất các giải pháp của <vấn đề nghiên cứu>.

CÁCH VIẾT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ/ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC/ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

Chương 2:   THỰC TRẠNG  <CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU>

Chương này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân của những khía cạnh mà Đơn vị thực tập chưa làm hoặc chưa làm tốt, cần khắc phục. Nội dung có thể bao gồm:

– Tổng quan về Đơn vị thực tập: Giới thiệu chung, quá trình thành lập và phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh (có ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu), kết quả và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh (nếu có).

– Tổng quan về Tổ chức bộ máy chuyên trách công tác QTNL (đơn vị thực tập): Giới thiệu về tổ chức bộ máy chung trách (tên gọi, chức năng, công việc chuyên trách nhân sự, mối quan hệ công việc trong bộ máy chuyên trách); Tổ chức nhân sự trong bộ máy (thông tin năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách, bố trí nhân sự và phân công công việc cụ thể trong bộ máy chuyên trách).

– Thực trạng về <vấn đề nghiên cứu>: Xác định và mô tả những nội dung của vấn đề nghiên cứu; phân tích, đánh giá thực trạng từng nội dung của vấn đề nghiên cứu thông qua dữ liệu thực tế thu thập được, so sánh đối chiếu với lý thuyết hoặc các mô hình chuẩn; tìm hiểu nguyên nhân của những khía cạnh mà Đơn vị thực tập chưa làm hoặc chưa làm tốt, cần khắc phục.

quản trị kinh doanh đh lao động xã hội
quản trị kinh doanh đh lao động xã hội

CÁCH VIẾT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN/ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG……

Chương 3:  GIẢI PHÁP <ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU>

Chương này cần tập trung nghiên cứu 02 phần cơ bản:

– Quan điểm, chủ trương, chính sách <vấn đề nghiên cứu> của đơn vị thực tập.

– Đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vấn đề nghiên cứu. Theo đó, những giải pháp đề xuất nếu được thực hiện sẽ khắc phục được những khía cạnh mà Đơn vị thực tập chưa làm hoặc chưa làm tốt. Mỗi giải pháp đề xuất được thể hiện thành một mục riêng và gồm các nội dung sau:

+ Mục tiêu của giải pháp.

+ Căn cứ đề xuất giải pháp.

+ Nội dung của giải pháp.

+ Kinh phí và lộ trình thực hiện giải pháp (không bắt buộc đối với báo cáo tốt nghiệp).

+ Dự kiến lợi ích, hiệu quả mang lại khi thực giải pháp (không bắt buộc đối với báo cáo tốt nghiệp).

Cách viết phần KẾT LUẬN trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mục đích của phần này là tóm tắt các nội dung nghiên cứu đã được trình bày trong phần nội dung chính và khẳng định lại kết quả nghiên cứu theo các nhiệm vụ đã xác định của báo cáo.

Trên đây là cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đh lao động xã hội giá rẻ. Nếu bạn nào không có thời gian có thể liên hệ để mình có thể trợ giúp các bạn nhé. Giá báo cáo thực tập đh lao động xã hội là bao nhiêu thì bạn có thể xem trên bảng giá của website nha, hoặc là inbox zalo 0917 193 864

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0917193864