Dự án Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm đến năm 2026

Rate this post

Chia sẻ cách làm đề tài Mẫu Báo cáo thực tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm – báo cáo thực tập theo mẫu của trường Viện Đại học Mở Hà Nội – Hệ từ xa, TOPICA,  các bạn học EHOU theo dõi thêm các bài khác nhé, phía dưới bài viết các bạn có thể DOWNLOAD tham khảo cho đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

CHÚ Ý: Đây là lời Mẫu Báo cáo thực tập Lập dự án Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm của Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa  TOPICA  – các anh chị tham khảo cho bài làm của mình thôi nhé, Không nên sử dụng lại hoàn toàn tại vì cũng có nhiều người tải về nên khả năng trùng lặp rất cao, đã có trường hợp bài bị loại ạ.

Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo Dịch vụ Viết thuê chuyên đề  thực tập của em qua bài viết:hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864

MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trên toàn quốc, hơn 10 năm qua, Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu từng bước đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu hoạt động trên 40 lĩnh vực nghiệp vụ bảo hiểm chia làm 3 nhóm chính: bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

Hiện nay, thị trường bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nói riêng mang tính cạnh tranh gay gắt do có dự góp mặt của các công ty đa quốc gia và các công ty tại khu vực miền Nam như Prudential, Manulife, Dai-ichi Life, AIA, , Công ty bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng Quân đội hợp tác với Bỉ và Thái Lan… Trong khi đó, nhu cầu bảo hiểm rất cao và có tốc độ tăng trường lớn do nhu cầu khách hàng ngày càng tăng. Nắm bắt được nhu cầu này, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài xây dựng kế hoạch kinh doanh tại Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 làm đề tài tốt nghiệp của mình và để nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

– Nghiên cứu thị trường và thực trạng của công tác chiến lược sản phẩm Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh sản phẩm để nâng cao hoạt động kinh doanh tại công ty trong thời gian tới.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng thương mại

.

.

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KẾ HOẠCH KINH DOANH BẢO HIỂM

 • MỤC LỤC
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm
 • 1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm
 • 1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 • 1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng
 • 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
 • 1.1.4. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
 • 1.2. Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm
 • 2.1. Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.1. Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2. Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.2. Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
 • 2.1.2.1. Phân đoạn thị trường
 • 2.1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.1.2.3. Định vị thị trường
 • 2.1.3. Mục tiêu marketing
 • 2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.4.2. Chiến lược giá
 • 2.1.4.3      . Chiến lược phân phối
 • 2.1.4.4. Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
 • 2.2. Nội dung kế hoạch Marketing
 • 2.2.1. Tổng quan kế hoạch Marketing
 • 2.2.2. Phân tích môi trường
 • 2.2.2.1. Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2. Phân tích SWOT
 • 2.2.3. Chiến lược Marketing
 • 2.2.3.1. Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2. Định vị thị trường
 • 2.2.3.3. Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.3.4. Chiến lược giá
 • 2.2.3.5. Chiến lược phân phối
 • 2.2.3.6. Chiến lược xúc tiến bán
 • CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm
 • 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
 • Bảng 3.6: d:ự toán thu nhập năm thứ nhất
 • 3.2 Các báo cáo tài chính
 • 3.2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.2.2: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.2.3: Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
 • 3.3.Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
 • 3.4 Nội dung kế hoạch tài chính
 • HƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm
 • 4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
 • 4.1.1.Tiêu chuẩn tuyển dụng
 • 4.1.2 Công tác tuyển dụng nhân sự của công ty trải qua các bước
 • 4.2. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty
 • 4.2.1.Đãi ngộ vật chất
 • 4.2.2. Chính sách tiền lương
 • CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO
 • 5.1. Xác định các loại rủi ro
 • 5.2. Giải quyết rủi ro
 • KẾT LUẬN

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh

1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

Được may mắn công tác và làm việc tại Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Tổng công ty Bảo Việt Việt Nam. Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm qua cho thấy chỉ có tập trung vào công tác thị trường, coi thị trường là động lực của sản xuất kinh doanh, lấy việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng về hàng hoá và dịch vụ, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm…Có những ứng xử phù hợp với những thay đổi của thị trường sản phẩm để hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ thị trường ngày càng tốt hơn thì mới đưa doanh nghiệp đến chỗ làm ăn có hiệu quả ngày càng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào Ngân sách Nhà nức và nâng cao đời sống của nhân viên trong Công ty.

Tuy nhiên, những thành tích trong quá khứ không phải là chìa khoá bảo đẩm cho những thành công trong tương lai, vì vậy công tác chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm được xác định đúng đắn sẽ là tiền đề giúp cho doanh nghiệp có được các chính sách, các quyết định, các ứng xử phù hợp nhằm giành được ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh và tăng phần thị trường của mình. Nắm bắt được nhu cầu này, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài xây dựng kế hoạch kinh doanh tại Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 làm đề tài tốt nghiệp của mình và để nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

Ngành kinh doanh bảo hiểm đã có từ rất lâu. Việc định giá sản phẩm này dựa trên giá mua thường là giá vốn hàng bán và 1 phần lợi nhuận của doanh nghiệp.
Do sản phẩm có thể để được với thời gian khá lâu, nên khách hàng có thói quen trả hết 1 lần hoặc trả từng giai đoạn nếu mua gói sản phẩm quá dài. Điều này dẫn đến việc khách hàng thường yêu cầu chủ doanh nghiệp cho nợ gối đầu, hoặc chi trả chậm gây ra tình trạng thiếu hụt lượng tiền mặt trong việc kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng

Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu đảm nhận cung cấp sản phẩm nhanh chóng, tiện lợi giúp cho khách hàng giảm bớt chi phí, thời gian trong quá trình chọn mua các gói sản phẩm bảo hiểm. Chủ nhân sẽ hoàn toàn an tâm vào chất lượng cũng như độ tiện ích sử dụng sản phẩm. Tại Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu giá bán lẻ tất cả các sản phẩm đều được niêm yết rõ ràng.

1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

Tất cả thông tin sản phẩm như quy cách, sử dụng, hậu mãi đều được ghi chú kèm theo, cung cấp một cách công khai. Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu có chính sách giá bán sỉ cho các đại lý khác. Có nhiều chương trình khuyến mãi phong phú và chiết khấu cao cho người mua. Phong cách phục vụ được xây dựng nhanh gọn, tận tình chu đáo theo tinh thần thương hiệu của Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.2 Các sản phẩm của doanh nghiệp

Do đặc thù của ngành bảo hiểm đó là ngành dịch vụ đặc biệt, bởi vì sản phẩm của bảo hiểm là sản phẩm vô hình, có chu trình sản xuất ngược nghĩa là trong sản xuất kinh doanh thông thường các doanh nghiệp phải đầu tư chi phí để thực hiện việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình. Ngược lại, đối với công ty bảo hiểm lại nhận phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm đóng góp trước, rồi sau đó mới thực hiện nghĩa vụ chi trả của mình khi xảy ra sự cố bảo hiểm. Đặc điểm của người mua hàng có tâm lý chung là không muốn sử dụng sản phẩm này. Chính vì vậy mà công ty luôn lấy chữ “Tín” để làm nền tảng cho sự phát triển và khâu phục vụ khách hàng sau bán hàng là quan trọng nhất, với phương châm “Phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để phát triển” Bảo Hiểm Bà Rịa – Vũng Tàu đã chiếm được ưu thế trên thị trường bảo hiểm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Là công ty bảo hiểm ra đời đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, với nhiều loại hình bảo hiểm đa dạng và phong phú. Những sản phẩm mà công ty hiện nay đang triển khai gồm có:

+ Bảo hiểm bắt buộc.

+ Bảo hiểm tự nguyện.

KHÂU KHAI THÁC

+ Tìm kiếm khách hàng
+ Tiếp xúc, giới thiệu và ký kết hợp đồng.

KHÂU ĐỀ PHÒNG VÀ HẠN CHẾ TỔN THẤT

Nhằm ngăn ngừa đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất.

KHÂU GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG

Xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại thực tế
của tổn thất xem có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không.

1.2.1. Khâu khai thác

– Tìm kiếm khách hàng.
Điều kiện trở thành khách hàng bảo hiểm phi nhân thọ:
+ Thứ nhất: Có nhu cầu cần sự đảm bảo hỗ trợ tài chính khi gặp rủi ro, tai nạn.
+ Thứ hai: Phải có tài sản là đối tượng thuộc loại bảo hiểm bắt buộc do pháp luật quy định.
+ Thứ ba: Có khả năng tham gia và chấp nhận bảo hiểm.
+ Thứ tư: Có khả năng tiếp cận.
Nguồn khách hàng:
+ Từ mối quan hệ công ty.
+ Những khách hàng đang tham gia bảo hiểm.
+ Những cơ quan chức năng có ảnh hưởng lớn.
+ Những đơn vị doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm
Từ đó chọn và lập danh sách khách hàng, lập kế hoạch cụ thể, thu thập các thông tin và lên kế hoạch hẹn gặp khách hàng.
– Tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm và ký hợp đồng.
+ Thiết lập cuộc hẹn qua điện thoại, hoặc gặp trực tiếp.
+ Tiếp xúc, giới thiệu các sảm phẩm bảo hiểm mà khách hàng có nhu cầu.
+ Thăm dò phản ứng của khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
+ Xác định được khách hàng đã hài lòng.
+ Ký hợp đồng bảo hiểm.

1.2.2. Khâu đề phòng và hạn chế tổn thất.

Rủi ro mang tính bất ngờ nhưng con người có thể làm giảm tần suất xuất hiện của nó, nhất là rủi ro mang tính tất yếu. Rủi ro, tai nạn xảy ra nằm ngoài ý muốn của con người, nên công tác đề phòng và hạn chế tổn thất nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng, công ty và toàn xã hội. Chương trình ngăn ngừa tổn thất tìm cách giảm bớt số lượng các tổn thất xảy ra hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Ở đây, chuỗi rủi ro là rất quan trọng và các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tìm cách can thiệp vào ba mắt xích đầu tiên của chuỗi: Sự nguy hiểm môi trường rủi ro, sự tương tác mối nguy hiểm, môi trường. Điều đó có nghĩa là các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tập trung vào:
– Thay thế mối hiểm hoạ.

– Thay thế hoặc sửa đổi môi trường nơi mối nguy hiểm tồn tại.

– Can thiệp vào quy trình tác động lẫn nhau giữa sự nguy hiểm và môi trường.

Đó là các biện pháp nhằm ngăn ngừa, đề phòng trước khi xảy ra tổn thất, còn khi tổn thất xảy ra chúng ta phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất.
Trong những năm vừa qua, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp với đoạn đường sông sô 03, xây dựng 04 cột đèn trên Vịnh Hạ Long, khởi công xây dựng cột đo gió tại bến cầu du lịch Hạ Long, cùng các đơn vị cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tiến hành lắp đặt các biển báo chỉ dẫn trên đường bộ… bước đầu thu được kết quả khả quan.

1.2.3. Khâu giám định và bồi thường.

Giám định là khâu có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động bảo hiểm, giám định nhằm xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại thực tế của tổn thất từ đó xem tổn thất có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không? Nếu giám định chính xác, nhanh chóng thì kết quả bồi thường sẽ chính xác, tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm.

Ngay sau khi được thông bảo về tình hình tổn thất của người tham gia bảo hiểm, Công ty phải cử ngay nhân viên hoặc người được uỷ quyền đi giám định tổn thất, xác định nguyên nhân tổn thất có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không. Sau đó tính toán mức tổn thất, giá trị tận thu và lập biên bản giám định với sự chứng kiến của các bên liên quan.
Bồi thường là khâu thể hiện chất lượng của sản phẩm bảo hiểm. Vì vậy, nếu giám định nhanh chóng bồi thường thoả đáng sẽ giữ được khách hàng và lôi kéo khách hàng mới cho công ty. Vì vậy, hàng năm lãnh đạo công ty đòi hỏi bộ phận thống kê và kế toán trong công ty phải thu thập đầy đủ số liệu, phân tích đánh giá được chính xác khâu giám định và bồi thường tổn thất để từ đó giúp đưa ra những quyết định cần thiết.

1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ của Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

– Xây dựng được các mối quan hệ tốt với các nhà kinh doanh bảo hiểm cũng như bảo hiểm trên địa bàn kinh doanh của mình. Thể hiện được năng lực là nhà cung cấp sản phẩm tin cậy, chất lượng và giá cả hợp lý. Biết chia sẻ lợi ích với khách hàng của mình.

– Tổ chức tư vấn mua hàng và đáp ứng thỏa mãn khách hàng của mình thông qua các hình thức tổ chức bán hàng chuyên nghiệp

1.4 Các yếu tố quyết định thành công Khi Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm

– Nghiên cứu thị trường của các văn phòng nghiên cứu thị trường được thực hiện nhằm đánh giá lại nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong lĩnh vực hóa dầu. Cũng theo kết quả nghiên cứu này, phần lớn người tiêu dùng chú trọng đến giá cả, chất lượng các sản phẩm.
– Với 4 năm học tập kiến thức, kỹ năng kinh doanh tại trường Đại học, cộng thêm 1 năm làm thêm ngoài có một số kinh nghiệm cần thiết về ngành hàng dự định kinh doanh.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặt hái được rất nhiều thành công cả về doanh thu và thị phần bảo hiểm và đặc biệt đã xây dựng được thương hiệu, hình ảnh riêng biệt cả trên thị trường trong và ngoài nước.

Tuy vậy, trong thời gian tới Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do sự gia nhập của các công ty bảo hiểm trong nước và các công ty bảo hiểm nước ngoài. Vì vậy, việc xây dựng phương hướng, mục tiêu lên kế hoạch hành động và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai các kế hoạch đề ra là một trong những vấn đề cấp thiết.

Công ty Bảo Việt Bà Rịa – Vũng Tàu kinh doanh sản phẩm bảo hiểm là mô hình kinh doanh khá ổn định. Công ty luôn phải cập nhập các sản phẩm mới nhất theo khuynh hướng sản phẩm và nhu cầu hiện tại của người tiêu dùng mới có thể cạnh tranh với các đối thủ hiện nay.

Mặc dù đã hết sức nỗ lực cố gắng nghiên cứu thực hiện đề tài này, nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức nên chắc rằng Luận văn còn nhiều thiếu sót. Kính mong được các Thầy Cô, các Bạn đọc quan tâm góp ý để Luận văn này được hoàn thiện hơn.

Trên đây là gợi ý cách làm đề tài báo cáo thực tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Bảo hiểm  – báo cáo thực tập theo mẫu của trường Viện Đại học Mở Hà Nội – Hệ từ xa, TOPICA, HOU, EHOU, danh cho các anh chị học hệ từ xa Viện Đại học Mở hệ từ xa TOPICA tham khảo.

Câc anh chị DOWNLOAD về tham khảo, Không nên sử dụng lại hoàn toàn tại vì cũng có nhiều người tải về nên khả năng trùng lặp rất cao, đã có trường hợp bài bị loại ạ. Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo Dịch vụ Viết thuê chuyên đề thực tập của em qua bài viết:hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==> https://zalo.me/0917193864

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo