Yếu tố ảnh hưởng công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường

Chào bạn, Thủy muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật: Cách Làm Chuyên Đề Thực Tập: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phân Loại Công Việc Của Cán Bộ Tư Pháp Xã

·         1.3.1. Đội ngũ Cán bộ tư pháp xã

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai hoạt động tư pháp năm 2018 (25/12/2017) của Bộ Tư pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định “Yếu tố con người – đội ngũ cán bộ tư pháp giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành tư pháp”. Cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước nói chung có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp vì nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật định có được thực hiện hiệu lực, hiệu quả hay không chủ yếu dựa vào kết quả hoạt động của CBTP. Điều này, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cán bộ là cầu nối giữa Ðảng, Chính phủ và nhân dân: “Cán bộ là người đem chính sách của Ðảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Ðồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Ðảng, cho Chính phủ để hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

Thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ và “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Những năm vừa qua, hoạt động CCHC luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng  trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Trọng tâm cải cách hành chính đến năm 2020 là: “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để CBCC, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công” .

Đội ngũ cán bộ tư pháp xã đóng vai trò quan trọng, là những người thay mặt cho chính quyền để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động tư pháp của nhân dân cấp xã, phường. Do đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp xã là vấn đề có ý nghĩa sống còn không chỉ riêng của công cuộc CCHC mà của cả sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trước yêu cầu của CCHC, cải cách tư pháp đòi hỏi mỗi CBTP nhà nước cần có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, không ngừng được đào tạo, thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý công việc, giải quyết tốt các mối quan hệ trong tổ chức và với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm:

·         1.3.2. Nhu cầu của xã hội về hoạt động tư pháp

Để xây dựng nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp luật, với tư cách là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, công dân có đủ các quyền tự do, dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song song với sự phát triển hội nhập ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về các hoạt động tư pháp hành chính ngày càng nhiều và trở nên cần thiết. Những công việc như chứng nhận, xác nhận hồ sơ, đơn từ của tổ chức, giấy tờ của các cá nhân, việc khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ trợ pháp lý… diễn ra thường xuyên, liên tục với khối lượng công việc ngày càng tăng. Tuy nhiên, một số nơi còn có những hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân, chưa đáp ứng được quyền lợi chính đáng của người dân khi làm các thủ tục về đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực.

Tình trạng tiêu cực “cò” công chứng hay sự quá tải công chứng bản sao của một số phòng công chứng ở các thành phố lớn vẫn là vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, các cơ quan của chúng ta thấy rõ nhưng chậm khắc phục, xử lý. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội và ngăn chặn những vụ việc vi phạm phát sinh trong các lĩnh vực nêu trên, Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật nhằm quy định những việc nêu trên thuộc phạm vi công chứng, chứng thực, hộ tịch, gia đình…, thống nhất các trình tự, thủ tục để tổ chức, cá nhân nắm rõ và thực hiện theo luật định; đồng thời tăngcường công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, có biện pháp kiểm tra giám sát ngăn chặn, xử lý các vi phạm xảy ra.

Bên cạnh đó, tình hình thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật, vi phạm pháp luật còn nhiều, đặc biệt ở các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, còn tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu, bôi nhọ, gây mất niềm tin trong nhân dân. Điều này, đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải tăng cường, thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đối với nhân dân nhằm tăng cường kiến thức pháp luật.

·         1.3.3.Cải cách Hành chính nhà nước

Hệ thống HCNN luôn trong quá trình động, vừa bảo đảm sự QLNN trên các lĩnh vực xã hội, vừa tìm cách thích ứng với những thay đổi của xã hội, của nền kinh tế. Đến một lúc nào đó, các yếu tố của nền hành chính nếu không có những thay đổi, cải cách sẽ trở thành lực cản, làm cho hiệu lực, hiệu quả HCNN kém đi, đó là lúc nền hành chính cần phải được cải cách một cách tổng thể hoặc cải cách một số yếu tố đang bất cập

Cách làm đề tài chuyên đề thực tập: Các yếu tố ảnh hưởng đến phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường

Trên đây là mẫu đề tài chuyên đề thực tập mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ đề tài chuyên đề thực tập này hoặc muốn làm đề tài khác với chuyên đề thực tập:Các yếu tố ảnh hưởng đến phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0909 232 620.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *