Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Tài Chính Ngân Hàng, Rất Hay, Chi Tiết

Chia sẻ mẫu nhật ký thực tập ngành tài chính ngân hàng cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập mà viết báo cáo thực tập và nhật ký thực tập ngành ngân hàng, qua đây mình cũng nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên nào không có thời gian làm bài nhé, ngoài ra mình nhận xin xác nhận thực tập tại ngân hàng cho bạn nào không có chỗ thực tập nhé

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG

  Nội dung thực tập Kết quả đạt được Đơn vị thực tập GV hướng dẫn
Tuần thứ 1        
Ngày

3-4/2/2017

Tìm hiểu nội quy, quy định chung của NH TMCP Kiên Long Tuân thủ các nội quy và quy định chung trong NH    
Tuần thứ 2        
Ngày

6-8/2/2017

Tìm hiểu về tổ chức hoạt động của NH Tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong các bộ Luật và Thông tư liên quan    
Ngày 9-11/2/2017 Làm quen với mô hình tổ chức trong NH, các phòng ban, tổ chức nhân sự Biết được cách thức hoạt động của NH, làm quen và phối hợp các phòng ban liên quan    
Tuần thứ 3        
Ngày

13-15/2/2017

Được hướng dẫn sử dụng máy scan, photocopy Đã biết cách scan và photocopy giấy tờ, hoá đơn, chứng từ    
Ngày

16-18/2/2017

Sắp xếp hồ sơ khách hàng vay tiền cá nhân Biết cách sắp xếp hồ sơ một cách khoa học    
Tuần thứ 4        
Ngày

20-22/02/2017

Tìm hiểu quy trình cho vay tiêu dùng đối với KHCN Nắm rõ quy trình cho vay tiêu dùng đối với KHCN    
Ngày

23-25/2/2017

Tham khảo một vài hồ sơ cho vay tiêu dùng đối với KHCN Biết rõ quy trình, các chứng từ cần thiết trong qúa trình cho vay    
Tuần thứ 5        
Ngày

27-28/2/2017

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ Biết cách sắp xếp và lưu trữ theo hệ thống NH    
Tuần thứ 6        
Ngày

6-11/3/2017

Xin các số liệu có liên quan đến bài BCTT và xử lý số liệu Tiếp cận hồ sơ, cách sử dụng phần mềm lưu trữ dữ liệu tại NH    
Ngày 31/3/2017 Hoàn thành bài BCTT Được anh chị trong phòng Tín dụng xem lại và góp ý chỉnh sửa    

trên đây là mẫu nhật ký thực tập tại Ngân Hàng ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm thêm các mẫu nhật ký thực tập cũng như các mẫu bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng mình có chia sẻ trên website.

 

DOWNLOAD

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *