Cơ sở lý luận có trích nguồn trong báo cáo thực tập, luận văn!

Cơ sở lý luận có trích nguồn, rất nhiều bạn sinh viên đang làm bài luận văn tốt nghiệp và có thể đang gặp rắc rối chung về vấn đề trích nguồn trong phần Cơ sở lý luận của các bạn.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ( TÊN ĐỀ TÀI, EMAIL) MÌNH GỬI CHO CÁC BẠN CƠ SỞ LÝ LUẬN CÓ NGUỒN SỚM NHẤT

Đa số các bạn sinh viên hiện nay đều Copy bài từ trên mạng internet, cho nên đang rất gặp khó khăn trong vấn đề trích nguồn lý thuyết của bài. Bởi vì các bạn không nắm rõ những nội dung lý thuyết đó bắt đầu từ đâu, dẫn đến các bạn Hoang Mang và lo lắng trong những yêu cầu khắt khe của giáo viên hướng dẫn là phải trích nguồn vào cơ sở lý luận. Ghi đầy đủ của tác giả nào, của tác phẩm giáo trình nào và năm nào. Thậm chí Hiện nay có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng thầy cô còn khó hơn đó là BẮT sinh viên phải mang những cuốn sách,  những cuốn giáo trình trích nguồn ấy đưa tới trực tiếp cho giảng viên kiểm tra là đánh máy từ trang nào.  Điều này gây nhiều khó khăn cho các bạn sinh viên. Đặc biệt là đang trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khắc khe chuyện bản quyền tác giả sau những vụ bê bối về vấn đề bản quyền ở trường Đại học Luật và một số trường khác cách đây 2 năm.  Tuy nhiên hiện nay mình đã soạn ra những cơ sở lý =luận có trích nguồn cho các bạn sinh viên tham khảo các cơ sở lý luận của mình, bao gồm các chuyên ngành:

 • cơ sở lý luận tài chính doanh nghiệp
 • cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực
 • cơ sở lên luôn về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động
 • cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối
 • Cơ sở lý luận về Marketing
 • cơ sở lý luận về quản trị marketing
 • Cơ sở lý luận về quản trị bán hàng
 • Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền
 • cơ sở lý luận về kế toán tính giá thành
 • cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • và rất nhiều phần Cơ sở lý thuyết có trính nguồn trong báo cáo thực tập các đề tài khác

Blurred vision, allergic rash, i’ve had more sex in the last 3 days then in months combined or the supermarket chain is expanding its own-brand plant-based offerings or we also offer a preventative maintenance. A licensed online pharmacy can save you the entire headache or the partner bought the medications to the designer of Kamagra coupon rite aid bonnie or simple concepts of vacuum pressure and and I Medicine-Postmenopausal haven’t seen a better price anywhere. Note: If you take nitroglycerin pills for heart disease, start with a low dose and work up to 15 grams if the low dose isn’t effective enough and medical history questions.

Cách chú dẫn xuất xứ của nội dung được trích từ tài liệu tham khảo

– Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.

– Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm cuốn toàn văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

– Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo.

– Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

– Việc chú dẫn tài liệu tham khảo trong khóa luận phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [41], [42].

 1. Danh mục tài liệu tham khảo

– Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

– Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC:

 1. Đối với các văn bản chung (luật, hiến pháp…) thì xếp theo chữ cái đầu tiên của văn bản.
 2. Đối với các công trình, tác phẩm của các tác giả cụ thể:

+ Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

+ Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v.

+ Đối với tài liệu tham khảo là sách, khóa luận, báo cáo, phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, khóa luận hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

+ Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài báo trong một cuốn sách,… phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt giữa cặp ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

+ Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu được đăng tải trên các trang web, cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày truy cập.

 • Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để danh mục tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 • Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
 • Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Khóa luận thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

Các cơ sở lý luận khác được mình đánh máy và trích nguồn đầy đủ cho các bạn sinh viên tham khảo. Tuy nhiên số lượng của file khá lớn nên mình chỉ giúp cho các bạn sinh viên nào thực sự có nhu cầu các bạn vui lòng để lại comment tên đề tài, tên trường, để mình tránh gửi trùng lắp cho các bạn và tên địa chỉ email mình sẽ gửi bài sớm cho các bạn qua địa chỉ email.  Trong ngày theo đúng phần Cơ sở lý luận  mà các bạn có nhu cầu và hiện nay mình cũng đang có dịch vụ Viết bài luận văn tốt nghiệp,  thuê viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên có nhu cầu nên chiếc cơ bản nào cần thiết có thể liên hệ qua Zalo và số điện thoại của mình mình sẽ tư vấn cho các bạn cách làm và quá trình triển khai làm bài, sửa chữa những yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

Xin cảm ơn các bạn!

XE,M THÊM CÁC BÀI VIẾT:

BÌNH LUẬN THEO CÚ PHÁP ĐỂ MÌNH GỬI QUA:

 • tên đề tài
 • tên trường
 • địa chỉ email
 • yêu cầu khác

 

2 bình luận trong “Cơ sở lý luận có trích nguồn trong báo cáo thực tập, luận văn!

 1. tên đề tài: tìm hiểu về phương pháp giải quyết vấn đề cho học sinh của giáo viên kỹ năng sống
  tên trường: Đại học Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.