Đề cương báo cáo thực tập cho vay mua nhà tại ngân hàng An Bình.

Rate this post

Thực trạng mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về các hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.3.1. Đối với ngân hàng
1.1.3.2. Đối với người tiêu dùng
1.1.3.3. Đối với nền kinh tế.
1.2. Các phương thức cho vay tiêu dùng của NHTM
1.2.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.2.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.2.2.1. Cho vay tiêu dùng trả góp
1.2.2.2. Cho vay tiêu dùng phi trả góp
1.2.2.3. Cho vay tiêu dùng tuần hoàn
1.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.2.3.1. Cho vay tiêu dùng gián tiếp
1.2.3.2. Cho vay tiêu dùng trực tiếp
1.3. Đặc điểm cho vay mua nhà của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Đặc điểm về đối tượng vay
1.3.2. Đặc điểm về quy mô và kỳ hạn của khoản vay
1.3.3. Đặc điểm về rủi ro, lãi suất của khoản vay
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay mua nhà
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.5. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động cho vay mua nhà
1.5.1. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%)
1.5.2. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%)
1.5.3. Tỷ lệ dư nợ /Tổng nguồn vốn (%)
1.5.3. Tỷ lệ Dư nợ/Vốn lưu động (%)
1.5.4. Hệ số thu nợ (%)
1.5.5. Tỷ lệ thu nợ đến hạn
1.5.6. Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
1.5.7. Tỷ lệ nợ xấu (%)
1.5.8. Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH LÁNG HẠ
2.1. Khái quát về NHTMCP An Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu và mô hình tổ chức bộ máy quản lý của NHTMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
2.1.3. Chức năng-nhiệm vụ của NHTMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 3 năm gần đây
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng năm 2016
2.3. Thực trạng mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
2.3.1. Thực trạng thị trường bất động sản tại Việt Nam và nhu cầu cho vay mua nhà hiện nay
2.3.2. Thị trường bất động sản không chính thức hoạt động mạnh
2.3.3. Hàng hoá bất động sản có đủ điều kiện tham gia giao dịch còn hạn chế cả về số lượng, chủng loại và chất lượng
2.4. Các qui định cho vay đối với khách hàng trong tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
2.4.1. Nguyên tắc vay vốn
2.4.2. Điều kiện vay vốn
2.4.3. Thời hạn cho vay
2.4.5. Mức cho vay – lãi suất và phí cho vay
2.4.6. Các quy trình cho vay và thẩm định tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn
b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ, thẩm định tài chính, thu nhập, tài sản
c) Bước 3: Lập tờ trình thẩm định khách hàng
d) Bước 4: Tập hợp hồ sơ trình ban tín dụng, hội đồng tín dụng
e) Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
f) Bước 6: Chuyển hồ sơ khách hàng qua bộ phận quản lý tín dụng để soạn hợp đồng tín dụng, hộp đồng thế chấp và làm các thủ tục khác.
g) Bước 7: Khách hàng đến nhận tiền
h) Bước 8: Tất toán hợp đồng tín dụng
2.5. Kết quả hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
2.5.1. Tình hình dư nợ cho vay mua nhà trên tổng doanh số cho vay
2.5.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay mua nhà
2.5.3. Tình hình dư nợ cho vay mua nhà
2.5.4. Phân tích hệ số thu nợ cho vay
2.5.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn
2.5.6. Phân tích tình hình nợ xấu
2.5.7. Phân tích vòng quay vốn tín dụng
2.5.8. Tỷ lệ dư nợ/tổng nguồn vốn
2.6. Đánh giá hoạt động cho vay mua nhà tại TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
2.6.2.1 Hạn chế
2.6.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẦM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH LÁNG HẠ
3.1. Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh tín dụng của ngân hàng tại TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
3.2.1. Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị cho hoạt động vay mua nhà
3.2.2. Các giải pháp về tăng doanh số và xử lý nợ quá hạn
a) Giải pháp về tăng doanh số
b) Giải pháp nâng cao dư nợ cho vay
c) Giải pháp về xử lý nợ quá hạn
3.2.3. Tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường cho vay mua nhà
3.2.4. Phát triển thương hiệu An Bình
3.3. Một số kiến nghị với các cấp lãnh đạo và cơ quan nhà nước
3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng An Bình
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo