Báo cáo thực tập marketing online/digital marketing tại công ty Vihat

Chia sẻ mẫu Báo cáo thực tập marketing online cho các bạn sinh viên đang làm đề tài Báo cáo thực tập marketing online/ báo cáo thực tập digital marketing tại công ty, đây là mẫu báo cáo thực tập hoàn chỉnh từ bìa tới cuối, các bạn có thể dùng cho bài báo cáo thực tập marketing của mình nhé!

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Báo cáo thực tập marketing online/digital marketing tại công ty Vihat

 • 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạng
 • 2 CP Cổ phần
 • 3 TP.HCM Thành phố Hồ Chính Minh
 • 4 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
 • 5 CTV Cộng tác viên
 • 6 TB Trung bình
 • 7 KTCM/ KTCC Khách truy cập mới/ khách truy cập cũ
 • 8 ƯWTK Ứng với từ khóa
 • 9 SEO Search Engine Optimization
 • 10 PPC Pay- per- click
 • 11 SMM Social Media Marketing
 • 12 CC Các công cụ
 • 13 TT Tương tác
 • 14 TKĐK Tài khoản đăng kí

DANH MỤC CÁC BẢNG Báo cáo thực tập marketing online/digital marketing tại công ty Vihat

 • Chương 1
 • Bảng 1. 1 Tỉ lệ % nhân viên theo trình độ của VIHAT 4
 • Bảng 1. 2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014- 2016 của VIHAT 10
 • Bảng 1. 3 So sánh giá trị tương đối, tuyệt đối doanh thu và chi phí năm 2016 10
 • Chương 2
 • Bảng 2. 1 Kết quả cộng cụ SEO CỦA VIHAT năm 2016 13
 • Bảng 2. 2 Tổng số lượt thích/ tháng trên công cụ Facebook của TeraApp và Esms 16
 • Bảng 2. 3 Kết quả đăng bài trên facebook seeding 17
 • Bảng 2. 4 Kết quả của công cụ Email marketing năm 2016 của VIHAT 18
 • Bảng 2. 5 Kết quả công cụ Moblie marketing năm 2016 của VIHAT 20
 • Bảng 2. 6 Kết quả công cụ PPC NĂM 2016 của VIHAT 21
 • Bảng 2. 7 Thống kê các chiến dịch chạy quảng cáo Facebook Ads của VIHAT năm 2016 22
 • Bảng 2. 8 Kết quả hoạt động digital marketing năm 2016 của VIHAT 24

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ Báo cáo thực tập marketing online/digital marketing tại công ty Vihat

 • BIỂU ĐỒ
 • Chương 1
 • Biểu đồ 1. 1 Số lượng nhân viên qua các năm của công ty TNHH công nghệ VIHAT 4
 • Biểu đồ 1. 2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm của công ty TNHH công nghệ VIHAT 10
 • Chương 2
 • Biểu đồ 2. 1 Thể hiện kết quả lượt thích/ tháng của hiện taị và chỉ tiêu đặt ra. 16
 • Biểu đồ 2. 2 Kết quả công cụ email marketing cua công ty năm 2016 18
 • Biểu đồ 2. 3 Kết quả công cụ Mobile Marketing của công ty năm 2016 20
 • Biểu đồ 2. 4 Thể hiện % số tài khoản đăng kí qua các công cụ Digital Marketing năm 2016 26
 • HÌNH ẢNH
 • Chương 1
 • Hình 1. 1 Logo công ty TNHH công nghê VIHAT 3
 • Hình 1. 2 Logo dịch vụ SMS Marketing 7
 • Hình 1. 3 Logo dịch vụ TeraApp 8
 • Hình 1. 4 Logo một số thương hiệu khách hàng lớn của VIHAT 9
 • Chương 2
 • Hình 2. 1 Vị trí thực hiện SEO của VIHAT 13
 • Hình 2. 2 Những hình ảnh tiếp thị qua mạng xã hội- SMM 15
 • Hình 2. 3 Tiếp thị qua mạng di động 19
 • Hình 2. 4 Minh họa công cụ PPC 21
 • SƠ ĐỒ
 • Chương 1
 • Sơ đồ 1. 1 Tổ chức công ty TNHH công nghệ VIHAT 5

Đề cương Báo cáo thực tập marketing online/digital marketing tại công ty Vihat

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
 • 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH công nghệ VIHAT
 • 1.1.1 Khái quát chung về công ty TNHH công nghệ VIHAT
 • 1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH công nghệ VIHAT.
 • 1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH công nghệ VIHAT
 • 1.2.1 Cơ cấu tổ chức:
 • 1.2.2 Sơ đồ tổ chức.
 • 1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, quan điểm kinh doanh
 • 1.4 Ngành nghề hoạt động của công ty
 • 1.5 Giới thiệu một số sản phẩm của công ty TNHH công nghệ VIHAT
 • 1.5.1 Dịch vụ ESMS – SMS Marketing.
 • 1.5.2 Mobile App Creator- Dịch vụ TeraApp- Tạo ứng dụng cho doanh nghiệp.
 • 1.5.3 Phần mềm tiêu biểu.
 • 1.5.4 Công nghệ
 • 1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH công nghệ VIHAT.
 • 1.7 Thuận lợi, khó khăn, hướng phát triển của công ty TNHH công nghệ VIHAT.
 • 1.7.1 Thuận lợi
 • 1.7.2 Khó khăn
 • 1.7.3 Hướng phát triển của công ty TNHH công nghê VIHAT.
 • CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
 • 2.1 Giới thiệu về hoạt động Digital Marketing
 • 2.2 Các hoạt động Digital Marketing của công ty TNHH công nghệ VIHAT và kết quả mang lại.
 • 2.2.1 Tối ưu trang website trên công cụ tìm kiếm- SEO (Search Engine Optimization- SEO)
 • 2.2.2 Tiếp thị qua mạng xã hội –Social Media Marketing – SMM
 • 2.2.3 Thư điện tử – E-mail Marketing
 • 2.2.4 Tiếp thị qua mạng di động – Mobile Marketing
 • 2.2.5 Thanh toán dựa trên số lần nhấp chuột (Pay- per- PPC):
 • 2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing của công ty TNHH công nghệ VIHAT.
 • 2.3.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing của công ty TNHH công nghệ VIHAT
 • 2.3.2 Những vấn đề tồn tại của công ty TNHH công nghệ VIHAT
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
 • 3.1 Khai thác các công cụ Digital Marketing nhằm làm hiệu quả hoạt động marketing.
 • 3.1.1 Tối ưu hóa trang web trên công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization- SEO)
 • 3.1.2 Thư điện tử (E- mail Marketing)
 • 3.1.3 Tiếp thị qua mạng xã hội (Social media marketing- SMM)
 • 3.1.4 Tiếp thị qua mạng di động (Mobile Marketing).
 • 3.1.5 Thanh toán dựa trên số lần nhấp chuột (Pay-per-click- PPC)
 • 3.2 Sử dụng các công cụ Digital Marketing một cách thường xuyên hiệu quả.
 • 3.3 Tuyển thêm nhân viên Marketing.
 • 3.4 Luôn tự tạo cơ hội đề tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM THÊM TẠI:

https://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-marketing/

https://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-quan-tri-kinh-doanh/

https://hotrothuctap.com/category/mau-bao-cao-thuc-tap/mau-bao-cao-thuc-tap-nguon-nhan-luc/

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập marketing online/digital marketing tại công ty Vihat

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đang nỗ lực hết mình và vững bước đi lên cùng các nước. Bước vào ngưỡng cửa thị trường quốc tế, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi chúng ta tiếp thu được mà điều kiện đó cũng làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt với quy mô, cường độ và phạm vi ngày càng sâu rộng hơn. Điều này sẽ tác động tới phần lớn các doanh nghiệp trong nước, đồng thời càng thể hiện rõ tư duy kinh doanh ngày càng phát triển.
Công nghệ là một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, vì thế cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hiện nay, ngành cung cấp ứng dụng di động là một trong những ngành được xem là hot nhất. Thực tế cho thấy số lượng điện thoại thông minh ngày càng được nhiều người sử dụng, đồng nghĩa với việc số lượng ứng dụng di động được sử dụng cũng tăng lên với con số đáng kể. Các đơn vị hàng đầu về mua sắm trực tuyến như Zalora, Sendo… có lượng truy cập từ di động tăng mạnh và đạt 50% trong năm 2015. Nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng gia tăng không những chỉ các cơ quan tổ chức mà cả các cá nhân cũng vậy. Thêm vào đó, với việc mở rộng quy mô sẽ không tránh khỏi những rào cản của thị trường, đó là sự xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh, những đòi hỏi ngày càng cao của các khách hàng khó tính và hơn thế nữa là môi trường kinh doanh luôn luôn biến động. Do vậy, hầu hết các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trước hết phải giữ được khách hàng và sau đó là thị phần. Vì lẽ đó, tư duy kinh doanh hướng về khách hàng là lựa chọn hàng đầu, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp viễn thông trong thời đại mới. Ngoài website, xu hướng hiện nay của các doanh nghiệp là muốn sở hữu thêm một số ứng dụng trên IOS hay Android để dễ dàng quản lý doanh nghiệp đồng thời chăm sóc khách hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng và chuyên nghiệp.Và để các sản phẩm dịch vụ của công ty đến với khách hàng thì đòi hỏi phải có hoạt động Marketing truyền thông sâu rộng đến với công chúng, đặc biệt hoạt động Digital Marketing rất phù hợp để giới thiệu hình ảnh, công ty, các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, nó có khả năng truyền thông nhanh, rất có hiệu quả và nếu như doanh nghiệp biết cách khai thác tiềm năng các công cụ Digital Marketing. Có thể nói hoạt động Digital Marketing, nó sẽ đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình kinh doanh. Nắm bắt được cơ hội đó, công ty TNHH công nghệ VIHAT nói riêng và các doanh nghiệp trên toàn quốc và thể giới nói chung đã và đang sử dụng các công cụ Digital Marketing để phục vụ cho việc kinh doanh của công ty.
Thời gian thực tập gần 2 tháng tại Công ty TNHH công nghệ VIHAT là cơ hội để tôi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động Marketing để đưa các sản phẩm dịch vụ của công ty đến với các doanh nghiệp nói riêng và người dân trên toàn quốc và ngoài nước nói chung. Với mong muốn được tìm hiểu về công nghệ, thực tập đúng chuyên nghành tôi đã lựa chọn và được nhận làm thực tập sinh ở phòng Marketing và tôi nhận thấy rằng hoạt động marketing tại công ty còn hạn chế vì vậy tôi chọn đề tài báo cáo “ Đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing của công ty TNHH công nghệ VIHAT”. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên báo cáo này sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận đươc sự đóng góp của quý thầy cô để bài báo cáo hoàn thiện hơn.

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING ONLINE Báo cáo thực tập marketing online Bài thực tập marketing online ĐỀ TÀI THỰC TẬP MAKETING ONLINE báo cáo thực tập digital marketing

Đặc điểm báo cáo thực tập digital marketing/ Báo cáo thực tập marketing online tại hotrothuctap.com

 • Bài là duy nhất không có bài thứ 2
 • Bài không copy trên internet
 • Bài như mô tả và hình chụp
 • Bảo hành hình thức trọn đời từ team hotrothuctap
 • Bài làm chi tiết, số liệu cập nhật mới nhất
 • File định dạng là word các bạn có thể thay đổi tên cty tùy thích

Chúc các bạn có được những tài liệu mẫu báo cáo thực tập marketing online tốt nhất để viết báo cáo nhe1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *